Exkurze – Praha

Žáci osmého ročníku se zúčastnili exkurze v našem hlavním městě. Společně jsme prošli Královskou cestu, kterou dříve projížděli čeští králové. Krásně nám vyšlo počasí a exkurzi po památkách v Praze jsme si náramně užili.

Mgr. R. Macourková

Ukliďme Česko

I letos jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko. Spolu s žáky naší školy jsem perfektně vyčistili bezprostřední okolí školy, okolí hřbitova a především cyklostezku spojující Veltrusy a Kralupy. Podařilo se nám naplnit mnoho pytlů různorodým odpadem. Specialitou letošní úklidu byla účast České televize-Déčka. Byla s námi natáčena reportáž do Zpráviček.

Děkuji všem za aktivní zapojení

Mgr.Jana Nešlehová

ZOO Praha

Ve středu, 27. března, se žáci 8. B. vypravili v rámci výuky přírodopisu do Zoo Praha. Protože v letošním školním roce se výuka týkala i obratlovců a jejich chování, zvolili jsme téma ETOLOGIE. S průvodcem jsme se pohybovali po dolní části zoo, a dozvídali jsme se mnoho zajímavostí o všech zvířatech, kolem kterých jsme procházeli. Nyní víme, co jsou rituální souboje, k čemu všemu využívají lemuři ocas, čím se zvířata „parfémují,“ i proč si opice navzájem pečují o srst. A to zdaleka není všechno. Nutno podotknout, že některá zvířata se k sobě chovají lépe než my, lidé. Čas před exkurzí jsme věnovali prohlídce horní části zoo.

Sportovní soutěže v březnu

V březnu se žáci naší školy zúčastnili dvou soutěží. Nejprve děvčata druhého stupně sehrála ve sportovní hale v Kralupech nad Vltavou několik zápasů v rámci okresního kola soutěže v basketbalu. Umístila se na třetím místě a kromě drobných cen vyhrála i výborný veliký dort.

Dvacátého března (po mohutné přípravě a tréninku) hráli naši žáci a žákyně prvního stupně oblastní kolo vybíjené, opět ve sportovní hale v Kralupech nad Vltavou. Neprohráli ani jeden zápas, zvítězili a postupují do okresního kola, které se koná 5. dubna, opět v Kralupech.

4.B v muzeu

7. března

4.B EXKURZE V MUZEU KRALUPY NAD VLTAVOU

V muzeu se děti na celé dopoledne přenesly do období zvané PRAVĚK. Pod vedením zkušených průvodkyň se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací. Ve skupinách společně plnili zadané úkoly a po vypracování se dostali do obydlí pravěkých žen a mužů. Zde si děti vyzkoušely rozdrtit zrní na mouku, vyrobit si šperk, utkat látku, ale také dřívkem prohloubit otvor do kamene. Společně jsme si prohlédli expozici, kde jsme viděli archeologické nálezy. Také jsme si společně zatančili pravěký tanec s využitím hudebních nástrojů té doby. V závěru si děti koupily dárečky pro své blízké. Exkurze s tvůrčími dílnami byla moc pěkná a moc jsme si to společně užili.

M. Rákosová

Olympiáda z angličtiny

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do olympiády v anglickém jazyce. Reprezentovat naši školu do okresního kola vyrazily celkem 4 jazykově nadané žákyně ze šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku. Žákyně deváté a sedmé třídy ve svých kategoriích vybojovaly úžasná první místa, k čemuž jim velmi gratulujeme. Další dvě dívky skončily zhruba uprostřed výsledkové listiny, což je v dané konkurenci velmi pěkné umístění. Děkujeme všem soutěžícím a přejeme i do dalších kol a soutěží v angličtině mnoho úspěchů.

Zeměpisná olympiáda

Každoročně jezdíme porovnat znalosti a dovednosti ze zeměpisu na našem okrese. Tak jsme i letos vyrazili na okresní kolo Zeměpisné olympiády dne 20. 2. 2019 v Kralupech nad Vltavou pořádaném v DDM. Celkem se zúčastnilo šest dětí – dva ze šesté třídy, dva ze sedmé a dva z deváté třídy a nepřijeli jsme s prázdnou. Na krásném třetím místě se umístil žák z deváté třídy a zabodovali i šesťáci, kde se jeden umístil na čtvrtém místě. Všechny děti, se ale snažily a proto jim za reprezentaci školy děkujeme.

Mgr. Martin Bauer, učitel zeměpisu

Protidrogový vlak

Ve čtvrtek 21.2.2019 se žáci především z 6. tříd zúčastnili exkurze v Protidrogovém vlaku (www.revolutiontrain.cz) Interaktivní formou pomocí příběhu, který byl natočen podle skutečné události se dozvěděli mnohé o nebezpečí a důsledcích zneužívání návykových látek (kouření, alkohol, ale i tvrdé drogy). Žákům i učitelům se tato exkurze moc líbila, jak je patrné i z přiložené fotografie se vzkazy.

J. Černá

Pozvánka

Ve čtvrtek 21. února ve výstavní síni Ladislava Čepeláka na Městském úřadě Veltrusy začala výstava prací žáků naší školy, kterou spojovalo téma cesta a cestování. Děti z druhých až šestých tříd pod vedením paní učitelky Váňové doplnily začátek vernisáže svou hrou na flétničky. I do hudebního vystoupení se promítalo cestování, proto jsme mohly slyšet písně z Čech, Moravy i dalších evropských zemí. Pokud jste na zahájení výstavy nemohli dorazit, můžete se na dětské práce přijít do výstavní síně podívat do 29. března.

Klub mladého diváka

V pondělí 4. 3. 2019 jsme absolvovali již 3. představení v rámci Klubu mladých diváků, které opět proběhlo bez problémů a ke spokojenosti všech.

Organizátoři pro nás tentokrát vybrali představení Bedřich Smetana: The greatest hits v Divadle ABC. Protagonistům se podařilo zasadit největší a nejznámější hity ze všech 8 oper od Bedřicha Smetany do muzikálu s vtipným dějem a zároveň publiku přiblížit zákulisí tvorby a studování divadelního představení. Diváci tak měli možnost nahlédnout pod pokličku příprav nového kusu. Hudba Bedřicha Smetany byla soudobým posluchačům představena ve zdařilých úpravách Ivana Hlase, který na jevišti sám vystupoval a herce doprovázel. Bedřich Smetana byl divákům představen jako největší hitmaker a děti tak měly možnost samy zažít, že jeho hudba je dodnes živá a poutavá. Obdivuhodné byly i herecké a pěvecké výkony protagonistů Divadla ABC. Příběh nepostrádal vtip a nadsázku, takže děti udržely pozornost od začátku do konce a přitom se dokonale bavily. O tom, že se divadlo líbilo, svědčí i to, že si herci na konci představení vysloužili kromě bouřlivého potlesku i standing ovation, čili potlesk ve stoje.

Mgr. Jana Majerčáková, důvěrnice KMD na škole