Provoz školy v květnu 2020

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 11. května 2020 otevírá škola pro dobrovolnou docházku žáků 9. ročníku, kteří se budou pod vedením učitelů připravovat na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Příprava bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 7.50 do 11.40. Celkem je k výuce přihlášeno 31 žáků.

Od 25. května 2020 nastoupí do školy také žáci prvního stupně. Docházka je ale nepovinná, a tak do školy přijdou jen děti, které jejich rodiče přihlásili. Celkem je přihlášeno 61 žáků. Vzhledem k počtu přihlášených a k nutnosti respektovat stanovená pravidla bude v každém ročníku pracovat jedna skupina žáků pod vedením asistentek pedagoga nebo vychovatelek ŠD. Pedagogové budou dále pokračovat v distanční výuce a podporovat žáky vzdělávající se ve škole i doma.

Od 25. května 2020 bude také v provozu školní kuchyně, která bude zajišťovat stravování nejen pro školní děti, ale i pro mateřskou školku. Vzhledem ke stanoveným hygienickým opatřením bude nutné upravit průběh konzumace jídla ve školní jídelně, ale přítomné děti i dospělí budou mít obědy zajištěny.

Světlana Racková

Další aktuální informace sledujte v elektronické ŽK.

0

0

Nabídka pomoci – internet, PC

Uzavření školy od 11. 3. 2020 do odvolání

Život bez závislostí

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom Vám touto cestou oznámili, že tým preventistů organizace Život bez závislostí, která od letošního školního roku spolupracuje s naší školou, tento týden spouští online vysílání pro žáky II. stupně.

Začínají ve čtvrtek 7.5. v 14:00 na instagramovém profilu Života bez závislostí: https://www.instagram.com/zivot_bez_zavislosti/

Poprvé na téma:

Jak zacházet s (volným) časem? Umíte si dobře rozvrhnout volný čas? – Jak zůstat v kontaktu s přáteli a blízkými? Jak zamezit tomu, abyste se dostávali v této době do špatných nálad a úzkostí.

V dalších vysíláních se budou zabývat tématy:

Domácí studium a jeho úskalí, Zvládání konfliktů se sourozenci a rodiči“, Práce s vlastními negativními pocity. Žáci mohou během vysílání zasílat své dotazy, na které budou odpovídat psychologové a další lektoři organizace.

Za tým školního poradenského pracoviště​

J. Černá, metodička prevence pro 2. stupeň​

Předškoláci

Milí předškoláci, vážení rodiče,
zdravíme Vás z veltruské školy a vítáme mezi sebou naše nové budoucí
žáčky a nové kamarády. Učitelé i Vaši noví spolužáci Vás vítají v řadách
veltruských školáků.
O zápis do prvních tříd jste letos bohužel přišli, ale zkusíme si to v
nějaké formě vynahradit někdy v budoucnu. Příležitosti se určitě objeví.
Abyste nemuseli být úplně smutní, že jste o všechno přišli, připravili
pro Vás paní vychovatelka pár námětů na to, co by měl budoucí prvňáček
umět. Maminky nebo tatínkové Vám určitě pomohou.
Pokud se Vám budou pracovní listy líbit, mohou Vám další podobné
aktivity vyhledat rodiče na internetu.

Jménem všech učitelů a žáků veltruské školy zdravíme rodiče i budoucí
prvňáčky Světlana Racková a Lucie Králová

Pracovní listy

OCHRANNÉ ŠTÍTY Z VELTRUSKÉ ŠKOLY

Jak už jsme informovali dříve, ve středu 9. října 2019 se všichni žáci druhého stupně zúčastnili Báječného dne s chemií. Součástí 3hodinového programu o chemii byla také soutěž, v jejímž rámci se našim deváťákům /Julče Krejčové a Danu Šimáně/ podařilo vyhrát pro školu 3D tiskárnu, kterou do soutěže věnovala Nadace Unipetrol.

ochranný štít

Tehdy nikdo z nás netušil, co nás v průběhu roku 2020 všechny čeká /pandemie koronaviru/ a jaké bude první velké a praktické využití naší nové 3D tiskárny. Zásluhou paní učitelky Váchové se podařilo podle návodů, které jsou v současné době k dispozici i pro běžné uživatele, začít tisknout ochranné štíty. Tyto štíty používají zdravotníci ke snížení nebezpečí nákazy koronavirem. Prvních 25 vyrobených štítů jsme poskytli veltruským lékařům a zaměstnancům Domova důchodců Červený mlýn Všestudy. Další ochranné štíty se připravují pro zaměstnance Alzheimer Centra ve Zlosyni.

3D tiskárna
polotovary k výrobě štítů


Přijímací zkoušky – 5. ročník

ZMĚNY V JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE /JPZ/ – 5.ROČNÍKY

 1. Ministerstvo školství připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Pojednává o tom zákon č. 135/2020 Sb.

Termín zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) proběhnou nejdříve 15 dní po návratu studentů do škol. Místo dvou pokusů budou děti mít pokus jen jeden. K JPZ je pozve škola, kterou mají na přihlášce na prvním místě.

Dále se zkracují lhůty:

 • Na opravení testů z ČJ a MA má Cermat 7 dní, a 8. den po JPZ zveřejní ředitelé středních škol seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům odešlou rozhodnutí o nepřijetí.
 • Lhůta na odevzdání zápisového lístku se zkracuje na 5 dní! po zveřejnění seznamů přijatých uchazečů.

Dle nového zákona, se žáci nebudou moct odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. L

 • Kromě řádného termínu JPZ bude vyhlášen i 1 termín pro konání náhradní JPZ. Po termínu náhradní zkoušky má Cermat 3 dny na opravení testů a 4. den ředitelé škol zveřejní seznam přijatých uchazečů. Následně běží lhůta 5 dnů na odevzdání zápisového lístku. Opět není možnost odvolání proti nepřijet

Přijímací zkoušky – 9. ročník

ZMĚNY V JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE /JPZ/ – 9.ROČNÍK

 1. Ministerstvo školství připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Pojednává o tom zákon č. 135/2020 Sb.

Termín zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) proběhnou nejdříve 14 dní po návratu studentů se do škol. Místo dvou pokusů budou děti mít pokus jen jeden. K JPZ je pozve škola, kterou mají na přihlášce na prvním místě.

Dále se zkracují lhůty:

 • Na opravení testů z ČJ a MA má Cermat 7 dní a 8. den po JPZ zveřejní ředitelé středních škol seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům odešlou rozhodnutí o nepřijetí.
 • Lhůta na odevzdání zápisového lístku se zkracuje na 5 dní! po zveřejnění seznamů přijatých uchazečů.

Dle nového zákona, se žáci nebudou moci odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí. L

 • Kromě řádného termínu JPZ bude vyhlášen i 1 termín pro konání náhradní JPZ. Po termínu náhradní zkoušky má Cermat 3 dny na opravení testů a 4. den ředitelé škol zveřejní seznam přijatých uchazečů. Následně běží lhůta 5 dnů na odevzdání zápisového lístku. Opět není možnost odvolání proti nepřijetí.
 • Pokud by nastala situace, že vaše dítě nebude přijato ani na jednu školu, bude možnost vybírat ze zbylých volných míst v druhém kole přijímacího řízení. V druhém kole se už JPZ nedělá (započítává se výsledek z prvního kola). 


ZÁPIS do 1. tříd

.

Vážení rodiče budoucích prvňáků,

děkuji Vám za Váš zájem zapsat svého potomka do veltruské školy. Bohužel zdravotní situace v České republice neumožňuje, aby letošní zápis do budoucích prvních tříd proběhl obvyklým způsobem. Proto musíme zápis prvňáčků letos uspořádat na dálku. Jak bude tedy zápis organizován? Odpovědi byste měli nalézt v následujících pokynech. Pokud budete mít dotazy, nebo pokud nastanou nějaké nejasnosti, pište na mail: skola.veltrusy@seznam.cz  nebo volejte na telefon: 731 617 991.

Elektronický zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bude možné provést od 1. 4. 2020 do 6. 4. 2020.

Pod těmito informacemi najdete banner /obrázek Zápisy on-line/ nebo odkaz, na který kliknete /případně ho překopírujete do vyhledavače/. Otevře se Vám elektronická žádost o přijetí.

Elektronickou žádost o přijetí pečlivě a pravdivě vyplníte. Je nutné uvádět informace na základě úředních dokumentů – rodný list dítěte, OP zákonného zástupce.

Po skončení karantény bude v předem oznámeném termínu provedena kontrola správnosti údajů zadaných do žádosti o přijetí podle úředně vydaných dokladů. Pokud to bude organizačně možné, spojíme tuto kontrolu s první třídní schůzkou pro rodiče budoucích prvňáků.

 • Po řádném vyplnění žádost odešlete. Odesláním se zaregistrujete do systému žadatelů.
 • Následně si vygenerujete odeslanou žádost, do které je nutné doplnit další požadované údaje.
 • Úplně vyplněnou žádost podepíšete a doručíte do školy – nejdéle do 23.59 hod. v pondělí 6. 4. 2020. Upřednostňujeme následující způsoby doručení:

a/ vyplněnou žádost podepíšete elektronicky a zašlete mailem /skola.veltrusy@seznam.cz / nebo datovou schránkou /7uamt3e/;

b/ vyplněnou žádost podepíšete ručně, naskenujete a zašlete mailem /skola.veltrusy@seznam.cz /;

c/ pokud Vám z vážných důvodů nevyhovuje ani jedna ze dvou výše uvedených možností doručení žádosti o přijetí, kontaktujte co nejdříve ředitelku školy na tel. 731 617 991.

 • V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplníte žádost o přijetí a rovněž žádost o odklad povinné školní docházky /je také k dispozici na stejné adrese – viz dole/ = je tedy potřebné vyplnit 2 žádosti. Postup při vyplňování žádosti o odklad je obdobný jako u žádosti o přijetí.
 • K žádosti o odklad je nutné doložit dva další dokumenty – doporučení s pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře.

Pokud tato doporučení máte, rovněž je zašlete naskenované. Originály doložíte při podpisu všech potřebných dokumentů /pravděpodobně v červnu 2020, případně dle dohody/.

 • Odklad: Je možné, že jste byli do pedagogicko-psychologické poradny objednáni, ale vzhledem k vyhlášené karanténě jste nemohli návštěvu zrealizovat. Dle sdělení Pedagogicko-psychologické poradny Mělník budou tato šetření realizována v letošním roce mimořádně až do konce srpna 2020. Po podání žádosti o přijetí dítěte a žádosti o odklad škola přeruší správní řízení a vyčkáme na dodání podkladů z pedagogicko-psychologické poradny.
 1. Po ukončení přijímání žádostí o přijetí, budou všechny žádosti zpracovány dle již dříve vydaných kritérií  http://www.skola.veltrusy.cz/wp-content/uploads/2020/02/Z%C5%A0-VELTRUSY-informace-k-z%C3%A1pisu.pdf .
 2. Předpokládaný termín vyvěšení seznamu přijatých žáků se vzhledem k výjimečnému způsobu organizace zápisu posouvá na 14. 4. 2020.

Za ZŠ Veltrusy Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy

Odkaz, na kterém je od 1. 4. 2020 k dispozici závazná žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ Veltrusy:https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skola-veltrusy/KWE015_PrihlaskaZS.aspx