Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Ve středu 19. června 2019 od 17.00 hodin se koná třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků. 

Program:

– seznámení s třídními učitelkami budoucích prvních tříd a informace o rozdělení dětí do tříd

– informace o začátku a průběhu školního roku

– informace o pomůckách

– informace o vedení třídního fondu /vezměte s sebou 1.500 Kč/

– informace o školní jídelně, školní družině a zájmových kroužcích

– informace o zpracování osobních údajů

Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy

Druháci na Kokoříně

V prvním červnovém týdnu vyjeli žáci 2. B a 2. C na exkurzi na hrad Kokořín. Prohlídka prostor hradu se zajímavým výkladem paní průvodkyně se dětem líbila, zaujala je zejména pověst o místních loupežnících. Většina dětí také vystoupila na nejvyšší věž hradu a exkurzi jsme zakončili výšlapem na skalní útvar Pokličky.

Za účastníky exkurze

I. Polcarová a J. Vanclová

Škola v přírodě – MUHU

V měsíci květnu vyjeli žáci tříd 2. B a 2. C se svými třídními učitelkami a vychovatelkami ŠD na školu v přírodě do Jindřichova v Jizerských horách na chatu MUHU. Přestože jsme očekávali spíš chladné počasí, tak jsme si užili i pěkné slunečné dny na společných výletech do ZOO v Liberci, na farmu Pěnčín nebo při výšlapu na rozhlednu Bramberk. Sportovali jsme, hráli různé hry a zažili jsme i noční (večerní) „bojovku“, na kterou se všichni moc těšili. Pobyt na škole v přírodě se nám vydařil i díky vstřícnému přístupu provozovatele chaty a dobré domácí kuchyni.

Za všechny účastníky ŠvP I. Polcarová a J. Vanclová

Výlukový jízdní řád

Z důvodu úplné uzavírky silnice II/608 v Nových Ouholicích dochází v termínu od 10. 6. do 12. 8. 2019 k výluce na autobusových linkách PID č. 466 a 496. Všechny spoje budou vedeny po objízdné trase přes místní části Vepřek a Staré Ouholice a to oběma směry.

V souvislosti s objízdnou trasou dochází k prodloužení jízdní doby a tím úpravě časových poloh spojů.

Třídění hliníku

Od letošního školního roku přibyla ve škole možnost třídit HLINÍK. Do kontejneru na prvním patře můžeme odkládat víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, alobal a mnoho dalšího. O odvoz se postará firma METAL TRADE COMAX, a.s. Sběr hliníku je zároveň soutěží, kdy nejúspěšnější škola vyhraje exkurzi právě do COMAXu.

Den strážců pralesa

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do speciální sběrové soutěže pro pražskou ZOO, ve které se sbíraly staré mobily a tablety, neboť v těchto zařízeních se ukrývají vzácné kovy, které lze znovu použít a netěžit je a tak poškozovat přírodu. Výtěžek z této akce jde na podporu strážců přírody, v oblastech, kde žijí vzácná a chráněná zvířata jako třeba gorily. Sběr technicky zajišťovala společnost Rema. Na slavnostní vyhlášení, které proběhlo 22.5. byly pozvány jen nejúspěšnější školy, a mezi nimi i my. Celkem jsme nasbírali 210 kusů mobilů a tabletů a tím jsme se umístili na krásném třetím místě ze všech zúčastněných škol z celé ČR. Děti (30 nejlepších sběračů) po vyhlášení viděly krásný program se cvičenými lachtany, program podporující pohodu zvířat a prošly část ZOO v doprovodu vyučujících p.uč. Nešlehové a p.uč.Pavlíčkové. Hlavní cenou, kterou jsme si odvezli, byl poukaz na speciální prohlídku ZOO s průvodcem a návštěvou zázemí. Na tuto prohlídku se vydáme v červnu.

Výlet 1. tříd

Třídy 1.A a 1.B vyrazily 21. 5. na turistický výlet po okolí hradu Kokořín. Děti úspěšně zdolaly 5 kilometrů plných nástrah – musely slézat po žebříku, prolézat „myší dírou“, překonávat prudká stoupání a klesání, a v neposlední řadě sníst svačinky. Závěrečnou odměnou nám byl nádherný výhled na hrad Kokořín.

Za 1.AB Mgr.Jana Nešlehová

Český den proti rakovině

Ve středu 15. května 2019 se konal 23. ročník celonárodní veřejné sbírky

„Český den proti rakovině“

Naše škola se této akce opět zúčastnila. Deset žáků a žákyň z devátých tříd dokázalo během 4 hodin prodat všech 550 kvítků měsíčku lékařského, a tak jsme vydělali rekordní částku 14 777 Kč.

Tematické zaměření sbírky: „Nádorová onemocnění plic.

“Účel sbírky: Získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Věříme, že příští rok budeme v prodeji ještě úspěšnější. Těm, kterým není osud nemocných lhostejný, a koupí kvítku svoji solidaritu vyjádřili, ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na příští rok.

Mgr. Marie Řeháková a žáci 9. A a 9. B, propagátoři této akce ve Veltrusích

Žákovský parlament

Žákovský parlament předává důležité argumenty pro pana starostu

Zástupci žákovského parlamentu sepsali spolu se svou třídou několik důvodů, proč by měla být uskutečněna přístavba školy.

V těchto důvodech děti nejčastěji zmiňovaly zvětšení jídelny (v jídelně se občas musí pozastavit výdej jídla, kvůli dovršené kapacitě, hlavně v půl druhé jsou velmi dlouhé fronty na obědy …), zvětšení tělocvičny a některých tříd.

Papíry s důvody jsme seskládali do desek, které zanesli 25. 4. někteří zástupci žákovského parlamentu za doprovodu paní učitelky Pavlíčkové na městský úřad panu starostovi. Ten nás vřele uvítal, převzal si od nás desky se sepsanými argumenty.

Každý zástupce žákovského parlamentu mu ještě sám za sebe pověděl hlavní důvod, kvůli němuž opravdu my děti potřebujeme přístavbu školy. Od pana starosty jsme se dozvěděli, že o přestavbě školy vážně uvažuje, dokonce nám ukázal nějaké plány, kterými by se dala uskutečnit. Momentálně na tuto přestavbu nemá město peníze a ještě nějakou chvíli potrvá, než je sežene. I když se tedy přístavba v blízké době konat nebude, plány, které nám pan starosta ukázal, vypadaly moc hezky a myslíme si, že do budoucna se na ni můžeme těšit. Při odchodu jsme se s panem starostou domluvili, že nás bude o dalších krocích přestavby informovat.

Za žákovský parlament Růženka Točíková a Bára Sytařová 9. A

iQLANDIA

ŠKOLNÍ VÝLET PÁTÝCH ROČNÍKŮ A TŘÍDY 2. A

Školní rok se pomalu ale jistě blíží ke svému konci, a tak se naši žáci budou vydávat na školní výlety. Jako první se na výlet vydali žáci 5. ročníků spolu s mladšími spolužáky ze 2. A. Jejich cílem bylo moderní science centrum iQLANDIA, které dětem i dospělým zprostředkovává vědecké poznatky zábavnou a zážitkovou formou. Čtyři patra plná fascinujících experimentů, chytré zábavy a spousty pokusů přiblížily našim dětem zákonitosti vědy, techniky, přírody, lidského těla, vesmíru a dalších oblastí. Děti si vše nadšeně zkoušely a prožívaly na vlastní kůži. Snažily se zjistit, jak funguje lidské tělo i svět kolem nás. Díky pokusům nacházely odpovědi na své otázky. Výlet se povedl a možná že v mnohých vzbudil zájem o další poznání.

Mgr. Jana Majerčáková, třídní učitelka 5. A