Exkurze 7. A

Dne 13. 2. jsme se 7.A vyrazili na exkurzi do Náprstkova muzea v Praze, kde v těchto dnech probíhá výstava o indiánech Severní a Jižní Ameriky, stálou výstavou je zde Austrálie a Oceánie. Výstavu jsme si nejen prošli a dozvěděli se mnoho zajímavého, ale měli také možnost zahrát si na hudební nástroje, něco si nakreslit či se dotknout kožešiny nebo peří různých zvířat. Doprovodem byla paní učitelka Pavlíčková a pan učitel Bauer.

Mgr. Martin Bauer

Břichomluvec ve družině

Protože je únor měsíc masopustů, rejů masek a různých fantazií, pozvali jsme do naší školní družiny známého břichomluvce Zdeňka Polácha. Nepřijel samozřejmě sám. Přivezl nám ukázat Lady Ga Ga a známého Matýska.

Lady Ga Ga je upovídaný papoušek, který využívá různých slovních hříček a přesmyček. Tím udělá i z obyčejné věci neuvěřitelnou legraci.  Druhým hostem byl Matýsek-batole, které žvatlá a stydí se za své chování. Někdy je pěkně mrzutý, ale za pomoci Zdeňka, dokáže děti rozesmát a přenést je do světa fantazie.

Představení trvalo 45 minut. Celou dobu ho provázela dobrá nálada a nadšený dětský smích. Rozzářené dětské oči, nadšené obličeje a bouřlivé řehtání budu mít ve svých vzpomínkách ještě hodně dlouho. Myslím, že se nám akce vydařila a u dětských diváků sklidila ohromný úspěch.

Lucie Králová, vychovatelka ŠD

Písničkář

28. ledna k nám do školy zavítal písničkář pan Kubica. Z jeho pořadů jsme si vybrali pro 1.stupeň – FOLK. Zpěvák zapojoval děti do zpěvu i rytmických doprovodů. Udržel tak jejich pozornost a žáky program bavil.

Pro druhý stupeň jsme zvolili 1.díl programu o skupině BEATLES. Bylo zde víc informací a zazněly písně z počátku tvorby této kapely, důležitá jména zpěváků i manažera, který je proslavil. Někteří žáci si vyžádali pro příště pokračování pořadu.


KMD

V sobotu 19. ledna 2019 vyjeli členové Klubu mladých diváků v letošním školním roce již podruhé na představení do Prahy. Tentokrát si pro nás organizátoři připravili muzikál Muž se železnou maskou v Divadle Broadway.

I tentokrát vše proběhlo bez komplikací a ke spokojenosti všech. Dětem se muzikál moc líbil. Mnozí říkali, že je to nejlepší představení, které jsme navštívili. Jsem moc ráda, že jsme mohli navštívit právě tento muzikál a že vyvolal takový ohlas.

V publiku jsme byli jediná škola, přestavení bylo určené pro veřejnost. Naše děti opět dokázaly, že se umí kulturně chovat, a tak jsme nemuseli řešit žádný problém. Mnohým to navíc moc slušelo.

Na další divadlo si členové KMD musí počkat do 4. března. Těšit se mohou na další muzikál, Bedřich Smetana: The greatest hits, tentokrát v Divadle ABC.

Mgr. Jana Majerčáková, důvěrnice KMD na škole

Vánoce na zámku

V pondělí 10. 12. 2018 se žáci druhých ročníků podívali na zámek ve Veltrusích, kde se dozvěděli zajímavosti z historie zámku a také ze života posledních majitelů zámku. Vánoce na zámku je adventní program, který našim druhákům přiblížil některé tradice a zvyky předvánočního období zdejší šlechty. Děti byly prohlídkou prostor zámku i programem nadšené a exkurzi zakončily sportováním v zámeckém parku.
Za druháky: I. Polcarová a J. Vanclová

Adaptační pobyt 6. tříd

Na začátku října se žáci 6. tříd postupně se svými třídními učiteli a školní paní psycholožkou vypravili na adaptační pobyt do prostor veltruského parku.

Společně jsme bydleli v krásně zrekonstruovaných pokojích s vlastními koupelnami, v prostoru bývalého kravína. Pokoje byly krásné, čisté, s přiznaným trámovím, prostě nádhera!

Stravování nám 5x denně zajistila firma Kohout a synové.

Po úvodních seznamovacích hrách jsme zahájili preventivní program. Na první večer paní lektorky připravily týmovou noční hru v přízemí severozápadního křídla zámku. Děti hra moc bavila, vzájemně spolupracovaly a jejich noční putování po zámku bylo zakončeno setkáním s panem sklepmistrem ve sklepení a s paní hraběnkou v zámecké kapli společným zpěvem.

Dva a půl dne společného pobytu rychle utekly. Děti se poznaly mnohem lépe než během vyučování ve škole. Snad vznikla trvalejší přátelství a ta stará se ještě upevnila. Závěrečné malování v hájence, házení klubíčkem jako výraz vděku a přátelství a společné rozloučení ukončilo tři opravdu hezky prožité dny v přírodním prostředí našeho krásného veltruského parku.

Mgr. Marie Řeháková, Mgr. Michaela Eremiášová, Mgr. Martin Bauer, Mgr. Klára Matějíková

Klub mladých diváků

Klub mladých diváků má na naší škole již dlouholetou tradici. I v letošním roce vyjedeme celkem čtyřikrát do pražských divadel na představení, které pro nás organizátoři vyberou. Jezdit budeme opět v maximálním možném počtu 47 žáků a 3 vyučující jako doprovod. Tolik se nás totiž vejde do autobusu, který nás pohodlně doveze skoro až před divadlo a zpět ke škole. O členství je mezi staršími žáky druhého stupně každoročně velký zájem, což nás moc těší.

V pátek 5. 10. 2018 jsme zahájili divadelní sezonu představením Jak je důležité býti (s) Filipem od Oscara Wilda v Divadle pod Palmovkou v podání Indigo Company.

Divadelní představení Jak je důležité býti (s) Filipem bylo vtipné a zábavné. Jednalo se o anglický humor, a tak bylo potřeba, aby žáci byli pozorní již od začátku představení. Jedině tak mohli plně pochopit pointu. Některým bohužel zápletka utekla, a tak se zejména v 1. dějství trochu ztráceli. Přesto si všichni představení užili a ocenili výkony herců velkým potleskem.

Jana Majerčáková, důvěrnice KMD na škole

Beseda s policií

Na podzim se v prvních třídách uskutečnila v rámci prevence beseda žáků s městskou policií. Žáci byli velmi aktivní a od policistů se dozvěděli důležité a také zajímavé informace k bezpečnému chování. Na závěr besedy si žáci prohlédli  sanitu, kterou je provedli skuteční záchranáři.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ

V pondělí 25. září 2017 proběhlo na školním hřišti Podzimní setkání žáků, rodičů a učitelů veltruské školy 2017. Již tradičně přineslo setkání dospělým i dětem příjemné, společně strávené chvíle. Zájemci měli možnost si zasportovat, vyzkoušet si různé rukodělné aktivity, případně si vyrobit něco dobrého k zakousnutí. Největší aktivitou byla tentokrát výroba dvou velkých hmyzích hotelů. Do práce se zapojili přítomní z řad dospělých i dětí. Na nákup materiálu na výrobu hmyzích hotelů získalo SRPŠ při ZŠ Veltrusy podporu z dotace KÚ v rámci programu Naplňování Koncepce podpory dětí a mládeže ve Středočeském kraji v roce 2017 na základě předložené žádosti na projekt s názvem Nemám obě ruce levé aneb Poklady ryzí jsou domečky hmyzí. Škoda jen, že výše dotace byla vzhledem k velkému počtu žadatelů snížena na hodnotu, která umožňovala opravdu jen nákup materiálu na výrobu hotelů. Bohužel tak nemohlo dojít na dovybavení školní dílny. I přesto se dětem za pomoci rodičů a učitelů podařilo vyrobit dva velké hmyzí hotely, které budou umístěny v prostoru školního hřiště a zahrady.

Na závěr si již tradičně mohli zájemci opéct buřty. Poslední sportovní aktivity nám bohužel překazilo deštivé počasí. I tak se ale Podzimní setkání vydařilo.

Poděkování za realizaci Podzimního setkání a všech připravených aktivit patří celému učitelskému sboru. Poděkovat bychom chtěli také panu Jozefu Majerčákovi za pomoc s truhlářskými pracemi při přípravě hmyzích hotelů.

Fotografie ze setkání