Naše charitativní akce

I když jsme ještě děti, rozhodly jsme se pomáhat. Víme
ze školy, od rodičů, ale i třeba z internetu, že všechny děti
nemají v životě takové štěstí jako většina z nás – jsou
třeba dlouhodobě a trvale nemocné. Nebo se narodily
na špatném místě nebo ve špatný čas a v jejich zemi se bojuje
nebo tam panuje hlad a bída.

Proto jsme se my, žáci veltruské školy rozhodli pomáhat.
Charita má na naší škole už dlouholetou tradici.
Naši předchůdci – absolventi z roku 2005 přišli s prvním
charitativním nápadem. Od té doby získala charita na naší škole
své trvalé místo. Dlouhodobě se věnujeme dvěma velkým
charitativním projektům. Jeden je celostátního charakteru
a nazývá se Adopce na dálku a druhou akcí je náš vlastní projekt
Bezva den.

Příležitostně přidáváme další charitativní, většinou
jednorázové akce, které se realizují v našem okolí.
Žáci ZŠ Veltrusy

.

Adopce na dálku

Jedná se o projekt, v jehož rámci jsou podporovány děti
z různých, většinou velmi chudých částí světa, které by jinak nemohly chodit
do školy a vzdělávat se.

Žáci naší školy si v roce 2005 vybrali Alsenyho, tehdy 4letého chlapce
z africké Ghany. Každý rok přispíváme částkou 7 500 Kč, která Alsenymu
umožňuje chodit do školy a vzdělávat se. Potřebné peníze získáváme z výtěžku
ze sběru starého papíru nebo z výtěžku pravidelných Vánočních nebo
Velikonočních jarmarků, na kterých prodáváme rodičům, ale i veřejnosti
naše rukodělné výrobky.

Za naši podporu nám Alseny každoročně posílá kopii svého vysvědčení,
ale třeba i obrázky, které sám namaluje.

www.humanisti.cz

.

Bezva den

Tento projekt začal vznikat v roce 2005 pod dojmem těžké nemoci jedné
naší tehdejší žákyně. Vše naštěstí dobře dopadlo a od té doby
každoročně pořádáme Bezva den, což je vlastně pro všechny příjemně
strávené odpoledne ve veltruském letním kině. Během odpoledne
je vždy připravena řada vystoupení nejen žáků naší školy, ale
i veltruské mateřské školy a také žáků dalších našich spádových
škol a mateřských školek. Na programu se rovněž podílí různé zájmové
kluby, v nichž naši žáci působí. Na organizaci Bezva dne se vždy podílí
celá škola – děti, učitelé a pomáhají nám i rodiče. Celý projekt také
pravidelně podporuje Město Veltrusy.

Během celého odpoledne jsou od všech příchozích vybírány
finanční příspěvky, které jsou každým rokem již předem určeny nějakému
dítěti, které má velké zdravotní problémy. Někdy jsou také
podpořeny organizace, jež lidem s těžkými zdravotními problémy pomáhají.

Komu jsme za dobu existence Bezva dne již pomáhali?

2005 − Nadační fond Kapka naděje

2006 − Nadační fond Kapka naděje

2007 – Paleček – společnost lidí malého vzrůstu

2008 – Podpora diabetiků

2009 − ZŠ Veltrusy − 60 let školy

2010 – Bezva den pro Makulku /nemoc motýlích křídel/

2011 – Bezva den pro Lindu /spastická forma dětské mozkové obrny/

2012 – Bezva den pro Vojtu a Bořka /dětská mozková obrna a další postižení/

v roce 2013 se Bezva den nekonal z důvodu povodní

2014 – Bezva den pro Leušku a 65. výročí školy  více zde, http://leuska-macova.cz/239/

2015 – Bezva den pro Dobrého anděla

2016 – Bezva den pro Paraple

2017 – Bezva den pro Hynka, www.konto-hynek.cz

.

Další charitativní akce

Občas se také podílíme na nějaké jednorázové charitativní  akci.
Jednalo se o  pomoc pro Lucinku Švecovou z Hlušovic, která potřebuje
zaplatit lázeňskou léčbu nutnou pro zlepšení jejího zdravotního stavu. Proto
jsme jí věnovali část sebraných plastových víček, která jsme prostřednictvím
paní Drahozalové odevzdali v Baumaxu, kde se všechna víčka
pro Lucinku shromažďovala. Díky naší pomoci i pomoci dětí z jiných škol
bude moci Lucinka absolvovat potřebnou léčbu, která přispěje ke zlepšení
jejího zdravotního stavu. Poděkování žákům školy

Další charitativní akcí, do níž jsme se zapojili, je  celonárodní projekt s názvem Čtení pomáhá. Tato akce je založena na tom,  že si každý přečte některou z doporučených knížek vhodných pro děti.
To ale nestačí. Jako doklad toho, že jsme četli pozorně, musí každý,
kdo se chce zapojit, odpovědět na otázky z kontrolního testu.
Při správném vypracování testu získá čtenář jako odměnu 50 Kč, které
věnuje dle vlastního výběru někomu potřebnému jako příspěvek na věc,
kterou dotyčný potřebuje pro zlepšení svého zdravotního stavu nebo
kvality svého života /např. invalidní vozík, počítač apod. /. Tento projekt je
na naší škole zatím teprve v začátku, ale určitě se nám podaří i tady
podat potřebným lidem pomocnou ruku.

Zapojili jsme se také do charitativního prodeje drobných předmětů pro nadace Život dětem, nadaci CPK Chrpa, Fond Sidus. Naši žáci se podíleli i na prodeji kytiček v rámci Českého dne proti rakovině.

.

Den boje proti rakovině

I v roce 2017 se naše škola zapojila do organizace Dne boje proti rakovině. Skupinky žáků devátých tříd procházely Veltrusy a oslovovaly místní občany i návštěvníky Veltrus s prosbou o podporu boje proti rakovině – tradičním symbolem tohoto dne jsou žluté kvítky, které si lidé kupují za 20 Kč. Mnozí ale věnují na tuto charitativní akci i větší finanční obnos. Dokladem toho je i vybraná částka – 12 549,- Kč, která je podstatně vyšší, než byl předpokládaný výtěžek našeho prodeje. 

Všem dárcům děkujeme za finanční podporu a našim deváťákům a paní učitelce Řehákové děkujeme za zajištění celé akce.