Žákovský parlament

Je mnohem záživnější a pro žáky přínosnější demokracii zažívat, ne se o ní učit

 .

Co dělá školní parlament? 

 • Realizuje vlastní projekty , které nám všem ve škole zlepší náladu
 • Komunikuje s vedením školy a s učiteli
 • Přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve škole
 • Propaguje svou činnost
 • Ovlivňuje dění ve škole a v obci
 • Parlament nezasahuje do kompetencí učitelů a vedení školy, uskutečňuje projekty, které si sám vymyslí a vedení školy k nim nemá výhrady

.

Co se v parlamentu naučí zástupci tříd?

 • Pracovat v týmu
 • Vést  konstruktivní a kultivovanou  diskuzi
 • Poutavě prezentovat svou práci
 • Moderovat setkání
 • Vcítit se do problémů druhých
 • Uskutečnit vlastní nápady a projekty
 • Řešit problémy a být odpovědný za svůj díl práce
 • Ještě mnohem víc z komunikačních dovedností

.

Náš  žákovský parlament je otevřený – máš možnost dělat parlament i když nejsi zástupce třídy v parlamentu. Můžeš přijít, podívat se, říct svůj názor,  nápad, zapojit se. Rádi tě uvidíme!