Aktivity žákovského parlamentu

Žákovský parlament předává důležité argumenty pro pana starostu

Zástupci žákovského parlamentu sepsali spolu se svou třídou několik důvodů, proč by měla být uskutečněna přístavba školy.

V těchto důvodech děti nejčastěji zmiňovaly zvětšení jídelny (v jídelně se občas musí pozastavit výdej jídla, kvůli dovršené kapacitě, hlavně v půl druhé jsou velmi dlouhé fronty na obědy …), zvětšení tělocvičny a některých tříd.

Papíry s důvody jsme seskládali do desek, které zanesli 25. 4. 2019 někteří zástupci žákovského parlamentu za doprovodu paní učitelky Pavlíčkové na městský úřad panu starostovi. Ten nás vřele uvítal, převzal si od nás desky se sepsanými argumenty.

Každý zástupce žákovského parlamentu mu ještě sám za sebe pověděl hlavní důvod, kvůli němuž opravdu my děti potřebujeme přístavbu školy. Od pana starosty jsme se dozvěděli, že o přestavbě školy vážně uvažuje, dokonce nám ukázal nějaké plány, kterými by se dala uskutečnit. Momentálně na tuto přestavbu nemá město peníze a ještě nějakou chvíli potrvá, než je sežene. I když se tedy přístavba v blízké době konat nebude, plány, které nám pan starosta ukázal, vypadaly moc hezky a myslíme si, že do budoucna se na ni můžeme těšit. Při odchodu jsme se s panem starostou domluvili, že nás bude o dalších krocích přestavby informovat.

Za žákovský parlament Růženka Točíková a Bára Sytařová 9. A

.

Zpráva ze zasedání parlamentu  20. 2. 2019

Parlament moc hezky odmoderovaly  Kája Pacovská a Barča Dvořáková z 5.C.

Zabývali jsme se prezentačními schopnosti parlamenťáka – jak máme prezentovat před třídou, co dělat, abych byl před třídou v pohodě. Řekli jsme si rady a typy – co nám funguje.

Připravujeme se na 70. výročí školy –  brainstorming nápadů, proběhne i sběr nápadů ve třídě. Konkrétní věci zatím nemůžeme prozradit : ), nechte se překvapit.

Neustále se odkládá přestavba školy – parlamenťáci se rozhodli sepsat za každou třídu co nejvíce důvodů, proč přestavbu potřebujeme. Jeden z mluvčích našeho parlamentu (Dan Košáček) předá  vzniklou zprávu zastupitelstvu.

Řešili jsme i další návrhy a problémy ze tříd.

Žákovský parlament ZŠ Veltrusy

.

Filip Volák – starosta Veltrus hostem parlamentu

Na lednovém parlamentu byl hostem pan starosta, který přijal pozvání od členů žákovského parlamentu a našel si čas ve svém nabitém .programu

Obsahem jednání byly otázky žáků. Nejvíc nás zajímá přestavba školy, čipy do školní jídelny, celkově život ve městě.  Pan starosta projevil velkou trpělivost a věnoval se všem žákům, někteří si připravili  desítky otázek. Probírali jsme i historii Veltrus, plány na sázení stromů kolem školy.

úvahy žáků

,

Parlament opět v akci

V novém školním roce 2017-2018 se opět rozjela práce žákovského parlamentu.  Na prvním zasedání jsme podepisovali smlouvy mezi školou a zástupci tříd v parlamentu. Smlouvy definují povinnosti zástupců i povinnosti školy vůči parlamentu.

Druhé zasedání moderoval Michal Malotínský z 9. B. Vybírali jsme téma pro celoškolní projektový den, který by chtěl parlament uskutečnit. Probírali jsme i připomínky a návrhy ze tříd – dívky by chtěly na wc zrcadla a koše v kabinkách, hoši si stěžují na nepořádek na wc – o kterém ale víme, že ho dělá někdo ze žáků. Probíráme možnosti, jak toto sami řešit, je to opakující se problém.

Děti také chválí akci, kdy k nám do jídelny přijeli kuchaři z Bidvestu, zjistí u paní Ježkové, zda by to šlo zopakovat.

Za žákovský parlament Kája Pacovská, 4.C a Lucie Pavlíčková

.

.

Žákovský parlament ve školním roce 2016-2017

Již čtyřikrát se sešel žákovský parlament naší školy. Do práce se velmi úspěšně zapojili noví aktivní parlamenťáci – děti z 2. A a 2. B.

Na prvním setkáním jsme podepsali smlouvu mezi školou a parlamenťáky.

Hráli jsme několik seznamovacích her, abychom se mezi sebou lépe poznali.

Novinkou je, že letos  se scházíme ve třídě 5.A

9. 11.  byla hostem parlamentu p. učitelka Soňa Dekastello, která nám vysvětlila jako pokračuje rekonstrukce parčíku, které naše školní nápady budou ještě v parčíku realizovány a jak.

Průběžně jsme řešily různé problémy, nečekáme, že je za nás vyřeší někdo jiný. Parlamenťáci  úspěšně nalézají řešení různých konfliktů, je také jejich prací vysvětlovat svým spolužákům důvody některých problémů. Věříme, že děti sami dokáží mnohé věci vyřešit a realizovat a letošní parlamenťáci mají rozhodně chuť a nápady – držíme se hesla „JE TO I NAŠE ŠKOLA!“                                                                                     Lucie Pavlíčkova – koordinátorka parlamentu

parlam1 parlam2

.

.

Co umí parlamenťák – i nejmladší člen zvládne vést diskusi parlamentu

Náš žákovský parlament stále pilně pracuje. Zasedání parlamentu si vždy moderují sami zástupci. Rozvíjejí tak své komunikační dovednosti, učí se prezentovat svůj názor před publikem, názor také obhajovat, diskutovat.  Vždy jeden parlemnťák zasedání moderuje – zkusí si tak moderovat diskusi, vést ostatní a organizovat práci druhých. Minulý školní rok jsme začali s tímto systémem u žáků z 9. tříd. A protože loňští deváťáci byli velmi akční  a pracovití, dostali jsme se ještě k osmákům, sedmákům, mladší děti se od nich učily, jak na to.  Letos máme velmi akční a nadané mladší zástupce – čvrťáky, třeťáky, a dokonce i druháky.

592Na fotce Adélka Košová ze 2. třídy, která úspěšně a naprosto samostatně vedla zasedání parlamentu.

.

Co nového na parlamentu v dubnu 2016

Spolupráce jídelny a parlamentu úspěšně pokračuje Hostem parlamentu byla 20. 4. paní Ježková ‒ naše milá vedoucí školní jídelny. Vysvětlila parlamenťákům nová nutriční doporučení, kterými se jídelna řídí. Žáci se dotazovali, paní Ježková ochotně odpověděla všechny dotazy  a zaznělo i několik nápadů do jídelny.

Zasedání úspěšně moderoval Dan Koš ze 4. A

001

.

Co nového na parlamentu v lednu 2016

  •  Pracujeme na zimní kuchyni – pokračujeme v úspěšném projektu a tentokrát se zaměřují naše skvělé paní kuchařky na sezonní kuchyni podle čtyř ročních období. V zimní výzdobě zkrášlily jídelnu kapři výtvarného ateliéru p. učitelky Jirounkové a parlament přidal „PéEfka“ s přáními do nového roku.
  • Opět nabádáme plakátky spolužáky, ať se na záchodcích chovají jako žáci, ne jako prasátka. Jsou to záchodky nás všech.
  • Za tuto aktivitu jsme pro školu získali cenu od společnosti Domestos – čistící prostředky.
  • Dál přemýšlíme, jak zlepšit vztahy mezi žáky i naše školní prostředí – kujeme nějaká překvapení a projekty.
  • Staráme se o nástěnku u automatu – mimo jiné aktualizujeme přáníčka všem k svátkům.

SCAN0014

Proč děláme parlament – úvahy našich parlamenťáků
Požádala jsem naše skvělé zástupce tříd, aby mi napsali, proč je baví pracovat pro žákovský parlament – zde se s vámi podělím o některé z úvah. Lucka Pavlíčková – koordinátorka ŽP. Úvahy žáků si můžete přečíst zde.

Setkání s panem starostou

Žákovský parlament naší školy pilně pokračuje v práci. Našimi hlavními jarními projekty bylo setkání s veltruským starostou a příprava na Jarní setkání.

Pan Filip Volák, starosta Veltrus, nás navštívil na žákovském parlamentu 8. dubna. Setkání proběhlo ve v přátelské atmosféře a povedlo se nám dobře navázat spolupráci. Pan starosta se nám nejprve představil a pohovořil o své práci – jako současné, tak předchozí – učitelské. Pak jsme přečetli jsme panu starostovi „výroční zprávu“ o činnosti parlamentu, Milan Voslář představil projekt Světové kuchyně.

Parlamenťáci také diskutovali s panem starostou o tom, co dětem ve Veltrusích schází a s čím mají problémy. Řešili jsme hřiště a otevření školního hřiště ve škole, venčiště pro psy a kde vůbec lze ve Veltrusích naše čtyřnohé miláčky venčit. Také nehezký kopec suti, který se nadále naváží v katastru obce a jistě má nedobrý vliv na naše životní prostředí.

Dalším ožehavé téma, které jsme probrali, je vandalismus ve škole i ve městě. Parlamenťáci tak měli možnost nejen s panem starostou diskutovat, ale také nahlédnout do složitosti řešení některých problémů. Rozloučili jsme se s tím, že v započaté spolupráci budeme pokračovat.

Jarní setkání

23. dubna probíhalo v prostorách školy již tradiční Jarní setkání. Parlament opět prezentoval svou práci stánkem s úkoly a soutěží.

Na velké mapě jste si mohli zkusit, kam už jsme si zacestovali s naší jídelnou – hledali jsme lokality, které už jsme s projektem Světové kuchyně navštívili, ale i ty, které teprve navštívíme (USA a Středozemní moře).

Zkusit jste si tu také mohli svou znalost vlajek a naučili jste se správně třídit odpad.

Na stánku také probíhala výtvarná soutěž o nejhezčí vlajku školy – jak si představuješ vlajku naší školy? Výsledky soutěže uveřejníme v další zprávě.  Zodpovědným šéfem stánku byla Klárka Řiháková z 9. A, akčními pracovníky pak Dan Koš ze 3. A, Adélka Smoláková ze 4. A, Dagmar Hartmanová a Milan Voslář z 9. B. Vystřídaly se tam ale i další děti, všem moc děkuji za jejich práci.

Velké poděkování patří také paní učitelce Gábině Váchové, která nám na zasedání parlamentu a následně i na jarním setkání vyráběla placky žákovského parlamentu – viz foto : ), a paní učitelce Ladě Jirounkové, která nám pomáhá s projektem Světové kuchyně.

LP –  12. 5. 2015

.

.

Projekty a práce žákovského parlamentu

Školní rok nám rychle utíká a žákovský parlament se stále pilně schází – snažíme se každou středu od 13. 30 do 14. 30.

Povedlo se nám získat ke spolupráci naší milou vedoucí školní jídelny paní Ježkovou. Od žáků přišel nápad na zpestření našeho jídelníčku o jídla světové kuchyně. Vedoucí jídelny i s paní hlavní kuchařkou nás navštívily přímo na jednání parlamentu a společně jsme doladili podrobnosti projektu Světová kuchyně. Ten již druhý měsíc úspěšně běží. V únoru jsme ochutnávali jídla asijské kuchyně, v březnu poznáváme kuchyni severskou – tedy jídla států severní Evropy.

A co nás ještě čeká? V dubnu Mexiko, v květnu pokrmy z USA a v červnu středomořská kuchyně vonící po prázdninách – mňam : ).

S “ parlamenťáky “ jsme se shodli, že paní kuchařky se vaření světových jídel chopily velmi statečně a že novinky nám jednoznačně chutnají.

Navíc krásná výzdoba jídelny – se kterou nám pomáhají paní učitelky výtvarnice –  Lada Jirounková a Gábina Váchová – potěší naše oči a rozbila úspěšně školní stereotyp.

Pokoušíme se řešit i problémy – trápí nás téma “ záchodkové“ . Nelíbí se nám, jak se některé děti chovají a neudržují na záchodcích pořádek. Pro začátek  jsme zkusili rozvěsit plakátky pro neználky – jak se tu chovat.

Na parlamentu také hrajeme hry, abychom se lépe poznali, řešíme náměty a dotazy ze tříd. Skvěle funguje spolupráce mladších se zkušenějšími spolužáky. Děti z druhého stupně si vyzvedávají mladší parlamentˇáky  z družiny v době, kdy se koná parlament. Pomáhají  jim při organizace práce, když například vyrábíme výzdobu do jídelny. I v tom je Žákovský parlament ZŠ Veltrusy výjimečný, většina škol má parlament jen pro 2. stupeň, nám se tato spolupráce osvědčuje. Problémy se řeší mnohem lépe, když se na ně díváme z více úhlů pohledu a také se tím učíme empatii, tedy vcítění se do druhých – ať už mladších nebo starších : ).

Za ŽP koordinátorka Lucka Pavlíčková

.

.

Zpráva z prvního zasedání školního žákovského parlamentu 1. 10. 2014

1. slavnostní schůzka parlamentu proběhla 1. října od půl druhé do půl třetí. Zástupci tříd podepsali smlouvy, která vymezují jejich práva a povinnosti. Znění smlouvy si můžete přečíst na nástěnce u automatu v 1. patře.

Rozhodli jsme se pro první akci tohoto školního roku – propagační stánek parlamentu na Podzimním setkání. Nejaktivnější parlamenťáci vytvořili do druhého dne omalovánky pro menší děti s motivy žákovského parlamentu ale i další materiály. Výbor pro podzimní setkání celou akci úspěšně zrealizoval, za což jim patří dík!

Dále jsme probrali některé návrhy ze tříd, tuto diskusi úspěšně moderoval zástupce deváťáků Milan Voslář. Děkuji také paní učitelce Lence Homolkové, která na prvním setkání parlamentu asistovala mladším parlamenťákům.

Těším se na další setkání, Lucka Pavlíčková (koordinátorka parlamentu)

Další setkání parlamentu: 15. 10. 2014, 13. 30 – 14. 00 hod.

                                              22. 10. 2014, 13. 30 – 14. 00 hod.

Děkuji.

Přijď mezi nás