Aktuální školní rok

PRÁZDNINY ve školním roce 2018/2019

pololetní, jarní, velikonoční – dokument

podzimní prázdniny – dokument.

 

.

 

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ve školním roce 2018/2019

I. oddělení: Jana Weinerová – 1. B, 4. B

II. oddělení: Lucie Králová, Dis, asistent pedagoga Kateřina Michovská – 1. A

III. oddělení: Martina Ratajová – 2. B, 3. B

IV. oddělení: Eva Novotná – 2. C, 3. B

V. oddělení: Magda Šnýdrová – 2. A, 3. A

VI. oddělení: Iva Bečvářová, asistent pedagoga Klára Župková – 3. A, B., 4. A, B

Žáci  4. – 5. třídy jsou přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle třídy a věku dítěte (viz Kritéria pro přijetí do ŠD). Rodičům žáků, kteří jsou přihlášeni a nebudou z kapacitních důvodů přijati do ŠD bude nabídnut Školní klubík. Rozhodnutí o přijetí a rozdělení dětí  do oddělení se dozvíte v prvním týdnu školy.

.

PROVOZ ŠD

Ranní provoz: 6.00 – 7.50 hod., společný odchod do školy

Odpolední provoz: 11.40 – 17.00 hod.

.

Tel. spojení  ŠD:

v dopoledních hodinách ZŠ –  315 781 188

737 402 469 – dvojdomek I. a II. odd. – 6.00 – 7.30 hod., 11.40 – 17.00 hod.
(+ všechna oddělení od 15.00 – 17.00 hod.)

604 367 351 –  budova ZŠ, III.-  IV. odd. – 1. patro, V. – VI. odd. – 2. patro, od 11.40 – 15.30 hod.

 

.

.