Aktuální školní rok

Prázdniny – pololetní, jarní, velikonoční

Podzimní prázdniny

ŠD nebude v provozu během vánočních prázdnin.

.

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ve školním roce 2019/2020

I. oddělení: Eva Novotná – 1. A, 3. B

II. oddělení: Lucie Králová, Dis – 1. B, 3. B

III. oddělení: Martina Ratajová, asistent Kateřina Michovská – 2. A, 3. B

IV. oddělení: Jana Weinerová – 2. B, 4. – 5. tř.

V. oddělení: Olga Prušaková – 3. C, 3. B, 4. tř.

VI. oddělení: Iva Bečvářová – 3. A, 4. – 5. tř.

Žáci  5. tříd, kteří nemohli být přijati z kapacitních důvodů do školní družiny navštěvují ŠK – tzv. Klubík. Mohou navštěvovat ranní družinu a odpolední družinu (po ukončení činnosti klubíku).

.

PROVOZ ŠD

Ranní provoz: 6.00 – 7.50 hod., společný odchod do školy

Odpolední provoz: 11.40 – 17.00 hod.

.

Tel. spojení  ŠD:

v dopoledních hodinách ZŠ –  315 781 188

737 402 469 – dvojdomek I. a II. odd. – 6.00 – 7.30 hod., 11.40 – 17.00 hod.
(+ všechna oddělení od 15.00 – 17.00 hod.)

604 367 351 –  budova ZŠ, III.- V. odd. – 1. patro,  VI. odd. – 2. patro, od 11.40 – 15.30 hod.

.

.