Celoroční program ŠD

Náš společný cíl:

Spokojené dítě s rozzářenýma očima  a úsměvem na tváři     

1.   Já a můj svět

2.   Barevný podzim

3.   Moje tělo a mé zdraví

4.   Dárky, které udělají radost

5.   Nastal čas vánoční

6.   Bílá zima

7.   Ve světě fantazie

8.   Jaro ťuká na okénko

9.   Sport je pro nás zábava

10.   Svět je plný překvapení

11.   Na celém světě jsou děti

Program školní družiny umožňuje, aby vychovatelka s dětmi plánovala a realizovala činnost, které děti zaujmou, naplňují   jejich přání a potřeby. Děti se podílejí na tvorbě programu svého oddělení. Při každodenní práci máme na zřeteli cíle  stanovené vzdělávacím programem. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny –  střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností.
 

Výchova mimo vyučování navazuje na školní vyučování a na výchovné působení v rodině.

Vytváří prostor pro pohybově rekreační programy, rozvíjí dětskou tvořivost i fantazii, pěvecké, poslechové i taneční  aktivity. Prostřednictvím tohoto působení rozvíjí osobnost dítěte, jeho  výtvarné myšlení, smyslové vnímání, hledá talenty,  rozšiřuje okruh vědomostí, dovedností, pracovních návyků. Zohledňuje aktivity a individuální přání dětí. Vede děti  k pěknému společenskému chování, slušnému vystupování, k dopravní kázni, k rozumnému využívání  volného času. 

Dítě se učí překonávat obtíže, dodržovat pravidla při sportu a hrách, soucítit s druhým člověkem, snaží se pomoci v případě nutnosti.