Informace na úvod

Kapacita ŠD Veltrusy je od 1. 9. 2014 –  170 pravidelně docházejících žáků I. stupně ZŠ.  V šesti odděleních zde děti zajímavých způsobem tráví svůj volný čas.

Snažíme se pravidelně střídat jednotlivé aktivity během dne, aby si žáci sami mohli zvolit, jak stráví odpoledne. Po obědě následuje činnost odpočinková. A dále dle plánu zájmové činnosti výtvarné, esteticko-výchovné, pracovně-technické, dopravní, přírodovědné, rekreační, sportovní apod.

Při vhodném počasí využíváme školní hřiště.

Kromě toho během školního roku pořádáme další akce. Tak jako v loňských letech i letos plánujeme besedy  (s Hasiči, Policií…). V zimě pak Mikulášskou nadílku, vánoční besídku, dětský karneval, exkurzi do svíčkárny RODAS, výtvarné dílny v muzeu v Kralupech nad Vlt., vědomostní soutěže, projekty, atletický trojboj nebo fotbalový turnaj.

V rámci školní družiny fungují zájmové kroužky, které mohou navštěvovat i děti nepřihlášené do družiny.