Škola udržitelného rozvoje

Naše škola se dlouhodobě věnuje nejrůznějším ekologickým aktivitám a všestranně a různorodě podporuje rozvoj ekologického cítění a chování dětí i dospělých. Dokladem úspěšnosti naší práce je mimo jiné i to, že se nám již podruhé za sebou podařilo získat titul Škola udržitelného rozvoje 2018 -2020, který uděluje Krajský úřad Středočeského kraje školám podporujícím ekologické aktivity.

 

 

 

.

Naše škola je velmi aktivní v mnoha ohledech. Děláme mnoho proto, abychom měli ekologičtější provoz. Vedeme děti k lásce k přírodě a snažíme se mít co nejmenší negativní dopad na naši přírodu. I díky tomu jsme byli oceněni certifikátem ,,ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. STUPNĚ“ – který vydává Klub ekologické výchovy (KEV) a Středočeský kraj. První stupeň znamená nejvyšší míru rozvoje školy v této oblasti. Certifikát jsme obdrželi v pátek 27. 3. 2015 na konferenci koordinátorů EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) na krajském úřadě v Praze.

.

.

Historie:

O tom, že je naše škola velmi aktivní v mnoha ohledech, jistě ví každý. Snažíme se dělat mnoho proto, abychom měli ekologičtější provoz, vedli děti k lásce k přírodě a usilujeme o co nejmenší negativní dopad na naši přírodu. Naše činnost a úsilí bylo oceněno certifikátem ,,ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. STUPNĚ“ – který uděluje Klub ekologické výchovy (KEV) a Středočeský krajský úřad. První stupeň tohoto ohodnocení znamená nejvyšší míru rozvoje školy v oblasti environmentální výchovy a ekologie. Certifikát jsme obdrželi v pátek 27. 3. 2015 na konferenci koordinátorů EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) na krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Mgr. Martin Bauer

koordinátor EVVO

CERTIFIKÁT