Rodičovské desatero

Vážení rodiče,

přiblížila se doba, kdy je potřeba přemýšlet, jak co nejlépe připravit své dítě na vstup do školy. Všichni si přejeme, aby tento zásadní přechod proběhl co nejvíc v klidu a v pohodě. Každé první úterý v měsíci u nás ve škole probíhá příprava dětí na vstup do školy. Je fajn, když děti přijdou a zapojí se do činnosti. V červnu proběhne informační schůzka rodičů budoucích prvňáků. Bližší termín bude upřesněn na stránkách školy.

Rodičovské desatero

1. Pochvalte své dítě vždy znovu a znovu za sebemenší úspěch, a to něžnými slovy, pohlazením a splněním jeho přání. Vychováte tak sebevědomého jedince, který ve vás bude mít citovou oporu.

2. Povzbuzujte své dítě, pokud má neúspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Rozvažte si v klidu a trpělivě, jak můžete pomoci neúspěch odstranit.

3. Nezavrhujte své dítě kvůli chybám a nedostatkům. Buďte mu oporou. Snažte se objektivně zhodnotit možnosti dítěte. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny a ambice. Zajímejte se o školní práci průběžně po celý rok. Nesvádějte neúspěch dítěte na jiné.

4. Dávejte mu najevo svoji lásku a podporu. Máte-li v rodině více dětí, nesrovnávejte je.

5. Stanovte jasné hranice toho, co si děti smějí dovolit. Důsledně trvejte na jejich dodržování!!! Pokud nebudete důslední, hranice nemají žádný význam a vy v budoucnu budete zcela určitě lomit rukama nad chováním svého potomka.

6. Chraňte dítě před nadměrným sledováním televize a používáním dalších interaktivních přístrojů. Dbejte, aby mělo dostatek pohybu. Neustále si všímejte, jaké pořady vaše dítě sleduje, jaké si vybírá, a hovořte o nich

7. Nestavte před své dítě neúměrné požadavky. Nesdělujte mu svá náročná očekávání. Navažte kontakt s učitelem. Zeptejte se, co od dětí očekává a jaký dojem má ze schopností a chování dítěte. Za známky dítě neurážejte a tvrdě netrestejte. Zákaz koníčků nic nevyřeší, ba právě naopak.

8. Dopřejte dítěti přestávky při učení a jiné činnosti. Dítě se unaví mnohem rychleji než dospělí. Střídejte činnosti, dopřejte mu pohyb a nekárejte ho za chyby způsobené únavou z dlouhé práce.

9. Posilujte paměť dítěte pravidelným cvičením a zatěžováním. Zadávejte během dne různé jednoduché úkoly, hrajte hry.

10.  Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby ho co nejméně rozptylovalo.