Informace pro budoucí prvňáčky – aktivity pro předškoláky, zápis do 1. třídy

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Dopolední návštěvy předškoláků u prvňáčků – uskutečněno v lednu.

Těšíme se do školy – odpolední  dílnička pro předškoláky a jejich rodiče  18. 3. 2020  Informace k dílničce

.

ZÁPIS do 1. ročníku – 1. 4. 2020

Vyhlášení zápisu do 1. tříd

Informace k zápisu, kritéria pro přijetí

.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků – červen 2020 

 

.

Projekt MŮJ PATRON
– spolupráce oddělení předškoláků se žáky 6. ročníku ZŠ a MŠ Veltrusy
– školáci budou pro předškoláky organizovat různé společné aktivity /např. vycházky, hraní, čtení po obědě apod. / – konkrétní nabídka se bude odvíjet od možností třídních učitelek 6. ročníku + podle nápadů dětí

.

Za ZŠ Veltrusy

Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy