Aktivity pro předškoláky, zápis do 1. třídy

Seznam žáků přijatých a nepřijatých ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020 na základě zápisu 10. 4. 2019

.

.

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že vzhledem k probíhajícím jednání o navýšení kapacity školy byl na základě Informací k organizaci zápisů k povinné školní docházce MŠMT-27988/2016 posunut termín vyhlášení výsledků zápisu do 1. ročníku Základní škola Veltrusy, příspěvkové organizace, na 30. 4. 2019 /viz příloha/.

O dalším vývoji situace Vás budu i nadále průběžně informovat. Děkuji za pochopení.

Za ZŠ Veltrusy Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy

Příloha

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019

Návštěva vyučování ve třídách /v 1. a v 2. ročníku/9. leden 2019 /MŠ Veltrusy + další MŠ dle domluvy/

– návštěva vyučování – děti se podívají, jak vypadá opravdové vyučování
– do některých aktivit budou zapojeny
– v dopoledních hodinách za doprovodu paní učitelek z MŠ
Společné setkání ve škole20. února 2019 – od 14.00 – 17.00 hod.
– předzápisové setkání
– děti přijdou do školy za doprovodu rodičů – přihlásí se na kontrétní čas
– konzultace s rodiči – jak se ještě připravit na zápis do 1. třídy – individuálně podle potřeb konkrétního dítěte    – více informací najdete zde

.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD – 10. DUBNA 2019 – Vyhlášení zápisuInformace k zápisu 

REZERVACE K ZÁPISU 

odkaz přímo na rezervační formulář

.

Třídní schůzky pro rodiče předškolákůčerven 2019 /konkrétní termín bude upřesněn/ – rodiče obdrží potřebné informace k nástupu do školy

.

Projekt MŮJ PATRON
– spolupráce oddělení předškoláků se žáky 6. ročníku ZŠ a MŠ Veltrusy
– školáci budou pro předškoláky organizovat různé společné aktivity /např. vycházky, hraní, čtení po obědě apod. / – konkrétní nabídka se bude odvíjet od možností třídních učitelek 6. ročníku + podle nápadů dětí

.

Za ZŠ Veltrusy

Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy

DOKUMENT – předškoláci 2018_2019