Jídelní lístek

Od 25. 5. je speciální režim výdeje obědů pro děti ve škole.

22. – 26. 6. 2020

15. – 19. 6. 2020

8. – 12. 6. 2020

 

 

INFORMACE V JÍDELNÍČKU – ALERGENY

Dne 13. 12. 2014 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 1169/2011/EU,čl. 44, odst. 1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis ukládá povinnost informovat spotřebitele (strávníka) o alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu. Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno,aby veškeré pokrmy byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla. Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních alergenů, které podléhají legislativnímu značení:

Alergeny:

1. obilniny (lepek)

2. korýši

3. vejce

4. ryby

5. arašídy

6. sójové boby

7. mléko

8. skořápkové plody

9. celer

10. hořčice

11. sezam

12. oxid siřičitý a siřičitany

13. vlčí bob (lupina)

14. měkkýši

a výrobky z nich

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Od 13. 12. 2014 bude povinnost vyznačit u výrobku nebo jídel ve veřejném stravování stanovený alergen, pokud ho obsahuje.

Zákonné ustanovení „jasně a zřetelně označit“ není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeného ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů. Školní jídelna má pouze povinnost informační, nebude brát zřetel na přecitlivělost jednotlivých strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce hlídat sám. Přítomnost alergenů bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě pokrmů.

Ve školní jídelně ZŠ Veltrusy bude přítomnost alergenu označena na jídelním lístku číslem u jednotlivých pokrmů (polévka, hlavní jídlo, doplněk, nápoj). Alergeny jsou uvedeny na konci řádku.