Školní klub

Provozní doba klubu: 

Pondělí,  úterý, pátek  od 12,00 do 16,00 hodin

Středa, čtvrtek od 13,00 do 16,00 hodin

.

AKCE  v roce 2018/2019

PODZIMNÍ TVOŘENÍ – 24. 10. 2018 od 15.00 hod. – plakátek

VYROB SI ADVENTNÍ KALENDÁŘ – 28. 11. 2018 od 15.00 hod.

VÝROBA VALENTÝNEK – 13. 2. 2019 OD 15.00 hod.

.

Do školního klubu docházejí především zapsaní žáci 4. a 5. ročníků (kteří nebyli z kapacitních důvodu přijati do ŠD), ale i nadále je určen i pro ostatní žáky 1. i  2. stupně, kteří nejsou zapsáni ve školní družině.

Členem klubu se žák stává po vyplnění přihlášky. Stále zapsaní žáci po vyplnění Zápisního lístku.

Zapsaní žáci docházejí do klubu pravidelně, dle rozpisu na Zápisním lístku, ostatní žáci docházejí dobrovolně. Docházka je evidována v Docházkové knize.

V klubu jsou připraveny různé aktivity, kterých se členové mohou či nemusí účastnit. Je důležité, aby se žáci naučili efektivně využívat svůj volný čas. K dispozici jsou deskové hry, výtvarný materiál a také společné hry a soutěže. Samozřejmostí je i možnost odpočinku nebo přípravy na vyučování. Žáci mohou přicházet s vlastními nápady a návrhy. Záleží vždy na dohodě.

Účast na aktivitách klubu je dobrovolná. Nikoho nenutíme, popřípadě nabídneme jinou alternativu. Možností je spousta.

Stejně jako škole dodržujeme v klubu školní řád.

Chceme, aby k nám žáci chodili rádi, odpočinuli si, třeba si jen poklábosili, ale jindy se i něčemu naučili.

.

Kompletní znění ŠVP + přílohy  je k dispozici v ZŠ a ve ŠK – ŠVP

.

Těšíme se…

Za školní klub Marcela Kovačová