DEN ZEMĚ

Každoroční celodenní projekt věnovaný přírodě, který měl již vícero podob. Nejčastěji trávíme tento den formou dílen, kdy se děti rozdělí dle svého zájmu do skupin pracujících na určitém tématu. Témata dílen jsou rozličná, od edafonu přes jógu, výlet do botanické zahrady či mikroskopování hub atd. Nejednou jsme také vyrazili s mineralogem ,,expedičně“ zájezdovým autobusem za skvosty neživé přírody do Českého středohoří a Krušných hor. Některé roky jsme Den Země realizovali formou orientačního běhu ve spojení s pracovním listem či přírodovědnými hrami.

.

Den Země 2019

Ve středu 17. 4. 2019 se naše škola připojila ke svátku Dne Země. Den Země je ekologický svátek, který člověku připomíná, že se musíme o svou přírodu zajímat a také ji chránit. Což je zvláště v posledních letech stále naléhavější.  Již potřetí jsme slavili Den Země sportovním závodem s otázkami. Sport, který je zde spíše doplňkem, však ustupoval do pozadí, rozhodující byly znalosti a dovednosti předvedené na jednotlivých stanovištích, ale také spolupráce mezi dětmi v tříčlenných týmech a především prostředí krásného Veltruského parku, které máme díky poloze naší školy možnost využít. Děti měly o zábavu postaráno, neboť kromě tradičního závodu byla součástí Dne Země také přednáška o dravcích a sovách pana Záleše. Kde děti viděly nejen živé ptáky, ale hlavně se dozvěděly mnoho praktických informací od mnoholetého chovatele těchto zvířat.

Akci pořádaly deváté třídy. 9.A se věnovala druhému stupni a pátým třídám a 9.B stupni prvnímu. Trasa pro druháky až čtvrťáky byla letos úplně nová, a i když měřila jen 2,5km byla doplněna kromě znalostních úkolů, také úkoly pohybovými. Děti druhostupňové a páté třídy měly trasu dlouhou  4,4km a tak měly pohybu také dost. Celou trasu s úkoly připravili naši deváťáci pod vedením pana učitele Bauera.

.

Den Země 2018

Ve středu 25. 4. 2018 jsme na naší škole již tradičně slavili Den Země. Loni jsem jej poprvé ,,slavili“ sportovním závodem s otázkami. Tak tomu bylo i letos. Sport však ustupoval do pozadí, neboť důležité nebyly jen znalosti a dovednosti předvedené na jednotlivých stanovištích, ale také spolupráce mezi dětmi v tříčlenných týmech.

A protože je Den Země ekologickým svátkem, který nám má připomenout, že se musíme o svou přírodu zajímat a také ji chránit, snažili se deváťáci na stanovištích krom zkoušení také děti něco naučit. Trasa pro druháky až čtvrťáky byla sice pozměněna, ale opět měla necelé 3 km a pro ostatní cca 4,5 km. Celou trasu s úkoly připravili naši deváťáci pod vedením paní učitelky Hlaváčkové a pana učitele Bauera.

Za organizátory – Mgr. Martin Bauer

.

UKLIĎME ČESKO

Ve dnech 4.- 6. dubna se naše škola připojila k akci Ukliďme Česko. Téměř 420 žáků se vydalo do terénu a za pomoci třídních učitelů se jim podařilo perfektně vyčistit okolí školy, okolí hřbitova a cestu spojující Veltrusy a Kralupy nad Vltavou. Malí i velcí si za krásného počasí snad alespoň maličko uvědomili, že odpad z přírody sám nezmizí. Velký dík patří všem, kteří přiložili ruku k dílu!!!
Mgr.Jana Nešlehová

.

Den Země 2017

Za organizátory – Mgr. Martin Bauer

.

DEN ZEMĚ 2016 

Den Země, který připadá na 22. dubna, jsme z organizačních důvodů slavili trochu později, a to 12. května. Většina vyučujících si připravila dílnu, ať již turistickou, nebo výtvarně či přírodovědně zaměřenou. V jedné z dílem se zpracovávaly výsledky průzkumu pro Ekokodex ‒ to znamená naše nová pravidla, kterých se budeme držet, abychom žili více ve vztahu s přírodou. Každá z dílen měla dobrou myšlenku, jak naplnit cíl Dne Země, tedy si na ,,naši“ planetu vzpomenout, zapřemýšlet nad ní a také se o ní něco nového naučit. To se myslím podařilo a ku prospěchu nám bylo i slunečné počasí.

Mgr. M. Bauer