Co se ve škole sbírá a třídí

 Téma, které má na naší škole již dlouholetou tradici. V průběhu každého školního roku pořádáme pět velkých sběrů PET víček a starého papíru, nyní se společností Sider Odolena Voda, dříve České sběrné suroviny Kralupy nad Vltavou. Není výjimkou sebrat šest tun papíru při jednom svozu či tři sta kilo PET víček. Ve sběru papíru jsme také vyhráli 1. cenu Českých sběrných surovin a Středočeského kraje. A protože víme, že nic není zadarmo, roznášíme letáčky s prosbou o starý papír nejen ve Veltrusích.

Tím však nekončíme, na chodbách školy jsou koše na tříděný odpad ‒ od papíru, přes plasty (lis na PET lahve), baterie, staré elektro, tonery, hliník. V této oblasti spolupracujeme se společností Asekol, Ecobat, Electrowin v programu Recyklohraní. Pravidelně probíhá osvěta, a to realizovaná nejen učiteli, ale také společností Eko-kom ‒ Tonda Obal na cestách. Děti si vyslechnou, jak probíhá recyklace nejrůznějších odpadů a co se z nich vyrábí, pokud neskončí na skládce.

.

Třídění hliníku
Od  školního roku 2018/2019 přibyla ve škole možnost třídit HLINÍK. Do kontejneru na prvním patře můžeme odkládat víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, alobal a mnoho dalšího. O odvoz se postará firma METAL TRADE COMAX, a.s. Sběr hliníku je zároveň soutěží, kdy nejúspěšnější škola vyhraje exkurzi právě do COMAXu.

.

TONDA OBAL NA CESTÁCH – 2016

…tak se jmenuje program společnosti EKO-KOM pro žáky základních a středních škol, který proběhl na naší škole. Program jsme pro naše děti opět po třech letech objednali, neboť přicházejí nové děti, které je třeba také ,,proškolit“. Žáci se v něm dověděli více o třídění odpadu, kam se ukládá, ale také jak se dá ekonomicky využít pro náš prospěch. Program podpořil naše snahy o environmentální vzdělávání našich žáků a proběhl u všech tříd ve škole za přítomnosti čtyř lektorů dne 24.10.2016.

Mgr. Martin Bauer