ZOO Praha

Staň se strážcem pralesa

Naše škola se v tomto školním roce poprvé zapojila do speciální sběrové soutěže pro pražskou ZOO, ve které se sbíraly jen mobily a tablety, neboť v těchto zařízeních se ukrývají vzácné kovy, které lze znovu použít a netěžit je a tak poškozovat přírodu.  Výtěžek z této akce jde na podporu strážců přírody, v oblastech, kde žijí vzácná a chráněná zvířata jako třeba gorily. Sběr technicky zajišťovala společnost Rema. Na slavnostní vyhlášení, které proběhlo 22.5. byly pozvány jen nejúspěšnější školy, a mezi nimi i my. Soutěž jsme sice nevyhráli, protože se počet nabíraných věcí přepočítává na počet žáků ve škole. Celkem jsme nasbírali 406 kusů mobilů a tabletů a tím jsme se umístili na krásném devátém místě ze šedesáti zúčastněných škol z celé ČR. Děti (30 nejlepších sběračů) po vyhlášení shlédly krásný program se cvičenými lachtany a část ZOO v doprovodu vyučujících p. uč. Nešlehové a p. uč. Bauera.

Mgr. Martin Bauer

.

Každoročně zakupujeme za finanční podpory SRPŠ permanentku do pražské zoologické zahrady, kde se děti mohou seznámit s cizokrajnými zvířaty. Každá návštěva je velmi kladně přijímána, neboť se vstupem můžeme zároveň využívat i průvodce či výukový program.