Aktivity

Tonda Obal na cestách

V pátek 11. 10. 2019 nás po třech letech opět navštívili školitelé a školitelky ze společnosti EKO-KOM, vzdělávací společnosti, která se zabývá osvětou na poli třídění odpadu. Program podpořil naše snahy o environmentální vzdělávání našich žáků a byl přizpůsoben věku dětí, tedy různě od 1. až po 9. třídu. Akce se zúčastnily všechny děti ze školy. Zopakovali jsme si co kam patří a novinky ohledně spaloven odpadu.

Martin Bauer

.

První sběr víček a papíru je za námi

velký sběr víček byl ve čtvrtek 19.9. 2019 a velký sběr papíru 20.9. 2019 v pátek. Podařilo se nám sebrat 6.590 kg papíru  a 450 kg víček. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Martin Bauer

.

Houbařské přednášky na naší škole

Po dvou letech se nám podařilo opět uskutečnit specializovanou přednášku o houbách jedlých, jedovatých či jinak zajímavých. Přednášku byla 27.9. měl ji pan Jaroslav Malý, jeden z našich předních mykologů dělajících osvětu o houbách. Přednášku si vyslechly šesté a sedmé třídy.

Martin Bauer

.

Ukliďme Česko

I letos jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko. Spolu s žáky naší školy jsem perfektně vyčistili bezprostřední okolí školy, okolí hřbitova a především cyklostezku spojující Veltrusy a Kralupy. Podařilo se nám naplnit mnoho pytlů různorodým odpadem. Specialitou letošní úklidu byla účast České televize-Déčka. Byla s námi natáčena reportáž do Zpráviček.

Děkuji všem za aktivní zapojení

Mgr.Jana Nešlehová

.

UKONČENÍ SOUTĚŽE ,,Staň se strážcem pralesa“

Ve středu 24. 4. 2019 byla ukončena velká sběrová akce s názvem ,,Staň se strážcem pralesa „ , kterou pořádá pražská ZOO. Soutěž probíhala od září tohoto školního roku a sbírali jsme vyřazené mobily a tablety, neboť v těchto zařízeních se ukrývají vzácné kovy, které lze znovu použít a netěžit je a tak poškozovat přírodu.  Výtěžek z této akce jde na podporu strážců přírody, v oblastech, kde žijí vzácná a chráněná zvířata jako třeba gorily. Proto je také gorila symbolem této soutěže. Letos se nám podařilo nasbírat 210 kusů mobilů a tabletů. Těm, kteří přispěli do soutěže DĚKUJEME. Nyní čekáme na vyhlášení soutěže od pražské ZOO a pokud se dostaneme do výběru pozvaných škol, pojede skupina nejlepších sběračů do ZOO Praha.

Martin Bauer

.

Exkurze nejen do vědeckého pracoviště v Liběchově

Dne 7.11.2018 jsme se čtyřiceti zájemci napříč druhým stupněm a pátými třídami vyrazili na exkurzi, kde jsme navštívili Čertovy hlavy v Želízech a odtud pěšky přes kopec vyrazili do Liběchova, kde nás čekala odborná prohlídka laboratořemi a pracovišti Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd. Děti se blíže seznámily se zaměřením a výsledky práce místních odborníků, ale i jejich praktické využití, třeba i v medicíně! Prohlédly si pracoviště s akvárii, ale i chov prasátek. Dozorem na akci byli: Mgr. Martin Bauer, Mgr. Jana Nešlehová.

FOTO

.

Velká paleontologická exkurze 

V úterý 11. 4. 2017 jsme si pro zájemce z druhého stupně připravili tematickou exkurzi do Prokopského a Dalejského údolí v Praze pod odborným vedením paleontologa z Univerzity Karlovy. Exkurze se zúčastnily děti od šesté do deváté třídy. Dozvěděli jsme se mnoho informací o těchto přírodních rezervacích, ale také o geologické minulosti našeho území. Závěr exkurze jsme strávili sběrem zkamenělin a bylo mezi námi několik šťastlivců, kteří našli i trilobita.

,

EKOLOGICKÉ AKTIVITY NA NAŠÍ ŠKOLE

 Naše škola se snaží o co největší zapojení aktivit spojených s přírodou či její ochranou do života školy, a to jak jednorázovými akcemi, tak také těmi, u kterých jde o běh na dlouhou trať.

Zde je výčet akcí realizovaných v minulých letech:

DEN ZEMĚ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

ZOO Praha

GLOBE

Již ukončený projekt zaměřený na meteorologii, klimatologii a hydrologii od ekocentra Tereza. Hlavní těžiště našeho výzkumu probíhalo v zeměpisném semináři, ale různé činnosti si vyzkoušeli i další žáci naší školy. Projekt u žáků rozvíjel znalosti odborné znalosti, zájem o vědu a v neposlední řadě zájem o globální změny, které na člověka stále více doléhají.

ENVIRONMENTÁLNÍ SOUTĚŽ 

Na téma ,,příroda Mělnicka se zvláštním zřetelem k veltruské oblasti“. Soutěž proběhla ve školním roce 2008/2009, a to formou samostatných prací s úkoly v Power Pointu. Výherci soutěže jeli do Paříže se zájezdem organizovaným městem Veltrusy, které věnovalo tři místa jako hlavní cenu.

HOUBAŘSKÉ PŘEDNÁŠKY    2016       

Letošní podzim, konkrétně 20. 10. 2016 jsme opět spolupracovali s panem Malým, mělnickým odborníkem na houby, který pro naše třeťáky a šesťáky udělal přednášky o zajímavých houbách tvarem či vůní. S sebou měl houby nejen na obrázku, ale i skutečné exponáty.

.

VÝLET DO LESA S ODBORNÍKEM NA HOUBY           

Na podzim 2014 jsme s panem Malým vyrazili na celé dopoledne na houby do lesa poblíž Mělnické Vrutice a z nasbíraných hub jsme vytvořili výstavu, kde se mohli poučit děti i dospělí.

DEN STROMŮ NA ZŠ VELTRUSY

Tento den se slaví již od roku 1872. Myšlenka vzešla z Nebrasky a impulz k ní dal americký osadník a novinář Morton, který začal sázet kolem svého domu stromy, protože tam žádné nebyly! Den se liší podle klimatických podmínek jednotlivých zemí, kdy je možné vysazovat stromy. Pro nás je to 20. října. Svátek je především připomenutím psychologické, estetické a samozřejmě hospodářské hodnoty stromů, potažmo celého lesa. A proto i my jsme chtěli podat pomocnou ruku a zvýšit povědomí o stromech z různých úhlů pohledu ‒ průřezově formou malého celoškolního projektu ve školním roce 2012/13. Zároveň jsme zlepšili své okolí vysázením stromků a keřů v prostorách školního pozemku. Tehdejší 2. A si také za pomoci paní učitelky Kárníkové vysadila svůj třídní strom. Velké poděkování také patří paní učitelce Morávkové, která zajistila stromky k výsadbě.

KOMPOSTÉR

Díky podpoře našeho zřizovatele MěÚ Veltrusy můžeme také řešit bioodpad. Dostali jsme dva kompostéry, do nichž dáváme na podzim shrabané listí ze stromů na školním pozemku. Vzniklý kompost využíváme na školních záhoncích.

PRALES DĚTEM

Ve školním roce 2014/15 k nám zavítala vzácná návštěva v podobě zástupců první české pralesní rezervace na Sumatře. Děti se nedozvěděly jen zajímavosti o pralesní flóře a fauně, ale především o tom, co je ničí – palma olejná, pytláctví. Mluvilo se i o tom, jak tomu mohou děti samy zabránit či dále nezhoršovat situaci. Například upřednostňovat výrobky neobsahující olej z palmy olejné. Děti měly zároveň možnost si zakoupit kuponky s metry čtverečními pralesa – tyto peníze jdou rovnou na vykoupení pralesa od místních obyvatel, a tak se rozšíří česko-indonéská rezervace (spolek Prales dětem má transparentní účet).

MEZINÁRODNÍ DEN BOJE PROTI HLUKU

Ve školním roce 2014/15 jsme si dne 26. března připomněli mezinárodně významný Den boje proti hluku. Tento den nám všem připomíná, jak je sluch citlivý a zároveň velmi zranitelný smysl. My všichni se často pohybujeme v hlučném prostředí a hluk často sami, byť i nevědomky, vytváříme, zvláště pak děti. Proto jsme kromě hlášení ve školním rozhlase provedli malý pokus. Pan učitel Ing. Zdeněk Blažek instaloval do jídelny hlukoměr, v době kdy jsme obědvali. Hodnota, kterou jsme v jídelně překročili a často překračujeme, je často alarmující (80db).

MOŘSKÝ SVĚT

Každá návštěva tohoto kouzelného světa děti velmi potěší. Využíváme ji hlavně v sedmých třídách, kde jsou ve výuce zařazeny cizokrajné ekosystémy.

BOTANICKÉ ZAHRADY V PRAŽSKÉ TRÓJI A NA SLUPI

Obě botanické zahrady jsou zajímavé, my ale upřednostňujeme ,,trójskou“ zahradu z důvodu lepší dopravy. Návštěvu realizujeme hlavně v sedmých třídách, kde jsou zařazeny cizokrajné ekosystémy.

ŠETŘÍCÍ CEDULKY

Nelze myslet stále na vše, a proto jsme po škole vyvěsili do tříd cedulky připomínající pro učitele:

Šetři přírodu i peníze. ZHASÍNEJ!!! OPRAVDU POTŘEBUJEŠ SVÍTIT?

Opouštíte-li třídu s vědomím, že po vás nikdo další hodinu ve třídě nebude, tak prosím:

ZHASNĚTE!

TEREZA

S ekologický centrem Tereza v Praze se snažíme spolupracovat především v oblasti projektů, již výše zmíněné Globe a nyní Ekoškola.

OLYMPIÁDY

Každoročně pořádáme biologickou, zeměpisnou a chemickou olympiádu. Pravidelně se probojováváme do krajských kol soutěží. V posledních letech se nám dokonce jednou podařilo probojovat i do kola celostátního – jednalo se o Michala Koldinského v zeměpisné olympiádě.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Každoročně otevíráme pro děti velké množství různě tematicky zaměřených kroužků. Mezi nimi jsou také přírodovědně zaměřené Hokusy-pokusy či Přírodovědný kroužek.