Schůzky SRPŠ

2. Schůzka 24. 2. 2016

Přítomni: p. ředitelka Racková, p. uč. Kružicová, pí. Pokorná, Králová, Zvonařová, Švarcová, Hanousková, Chládková, Poláková, Prokopová

Omluveni: pí. Homolková, Beranová, Rážová, Pátková, Špačková, p. Andrle

1. Žádost SRPŠ o příspěvek od obecního úřadu.

2. Změna spolku SRPŠ v jednání.

3. Změna  účtu SRPŠ?

4. Bezva den 18. 6. 2016  (atrakce v prostoru parčíku 30 000,-  – objedná SRPŠ)

.

1. Schůzka 12. 1. 2016

Přítomni: p ředitelka Racková, p. uč Kružicová, pí. Pokorná, Králová, Zvonařová, Homolková, Beranová, Švarcová

Omluveni: pí. Hanousková, Chládková, Rážová, Pátková, Poláková, Prokopová, Špačková, p. Andrle

1. Organizace školního plesu, tombola.

2. Doprava dětí na závody – SRPŠ zaplatí 220,-/rok.