Bezva den

Děkujeme všem návštěvníkům Bezva dne 2019. Jsme rádi, že jste s námi strávili krásné odpoledne na školním hřišti a děkujeme všem za finanční podporu akce. Celkem se vybralo 22.474 Kč.

Tyto peníze budou použity na zlepšení vybavení školy.

Velké poděkování patří rodičům a dalším pomocníkům, kteří nám pomohli zajistit jednotlivá soutěžní stanoviště.

Žáci a učitelé ZŠ Veltrusy

Co nás čeká 2. září?

Organizace prvního školního dne

Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků proběhne 2. září 2019 od 7:50 hod. na školním hřišti. Ukončení oficiální části s třídním učitelem je plánováno v 9:00 hod.

Poté mohou děti odejít v doprovodu, popřípadě samy, nebo se zúčastnit následné hudební produkce a pikniku, na které Vás také srdečně zveme. Konec v 11:00. Tento program se koná pouze v případě příznivého počasí. Během hudební produkce mohou děti dle Vašeho uvážení odcházet samy nebo s Vaším doprovodem. Piknikové vybavení s sebou. Přesnější informace k organizaci budou vyvěšeny během posledního srpnového týdne na webových stránkách školy – www.skola.veltrusy.cz

Za ZŠ Veltrusy, Jana Majerčáková a Gabriela Váchová

Důležité oznámení pro strávníky školní jídelny

Oznamujeme „cizím“ strávníkům, že v měsíc 7/2019 není školní kuchyně v provozu. Nově začínáme vařit od 1. 8. 2019. Složenky na 8/2019 budou pro přihlášené strávníky připraveny s prvním odběrem oběda v měsíci 8/2019.

Dále prosíme rodiče žáků, aby v měsíc 8/2019 zaslali zálohové stravné na měsíc 9/2019 ve výši 500,- Kč na 1 žáka.

Z provozních důvodů nelze před koncem školního roku vytvořit předpis na 9/2019. Předpis bude vytvořen během měsíce 9/2019, a to na 9 + 10/2019 současně. Zaslaná záloha bude odečtena.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY.

Ježková Zdeňka, vedoucí ŠJ

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

Ve středu 19. června 2019 od 17.00 hodin se koná třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáků. 

Program:

– seznámení s třídními učitelkami budoucích prvních tříd a informace o rozdělení dětí do tříd

– informace o začátku a průběhu školního roku

– informace o pomůckách

– informace o vedení třídního fondu /vezměte s sebou 1.500 Kč/

– informace o školní jídelně, školní družině a zájmových kroužcích

– informace o zpracování osobních údajů

Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy

Druháci na Kokoříně

V prvním červnovém týdnu vyjeli žáci 2. B a 2. C na exkurzi na hrad Kokořín. Prohlídka prostor hradu se zajímavým výkladem paní průvodkyně se dětem líbila, zaujala je zejména pověst o místních loupežnících. Většina dětí také vystoupila na nejvyšší věž hradu a exkurzi jsme zakončili výšlapem na skalní útvar Pokličky.

Za účastníky exkurze

I. Polcarová a J. Vanclová

Škola v přírodě – MUHU

V měsíci květnu vyjeli žáci tříd 2. B a 2. C se svými třídními učitelkami a vychovatelkami ŠD na školu v přírodě do Jindřichova v Jizerských horách na chatu MUHU. Přestože jsme očekávali spíš chladné počasí, tak jsme si užili i pěkné slunečné dny na společných výletech do ZOO v Liberci, na farmu Pěnčín nebo při výšlapu na rozhlednu Bramberk. Sportovali jsme, hráli různé hry a zažili jsme i noční (večerní) „bojovku“, na kterou se všichni moc těšili. Pobyt na škole v přírodě se nám vydařil i díky vstřícnému přístupu provozovatele chaty a dobré domácí kuchyni.

Za všechny účastníky ŠvP I. Polcarová a J. Vanclová

Výlukový jízdní řád

Z důvodu úplné uzavírky silnice II/608 v Nových Ouholicích dochází v termínu od 10. 6. do 12. 8. 2019 k výluce na autobusových linkách PID č. 466 a 496. Všechny spoje budou vedeny po objízdné trase přes místní části Vepřek a Staré Ouholice a to oběma směry.

V souvislosti s objízdnou trasou dochází k prodloužení jízdní doby a tím úpravě časových poloh spojů.

Třídění hliníku

Od letošního školního roku přibyla ve škole možnost třídit HLINÍK. Do kontejneru na prvním patře můžeme odkládat víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, alobal a mnoho dalšího. O odvoz se postará firma METAL TRADE COMAX, a.s. Sběr hliníku je zároveň soutěží, kdy nejúspěšnější škola vyhraje exkurzi právě do COMAXu.