DĚTI SOBĚ (I TOBĚ)

Milé děti, kluci a holky,

ráda bych Vás pozvala do myšlenkového lunaparku!

Pod tímto textem se nachází 6 různých citátů od velmi moudrých lidí, které se týkají života. Jsou to sice moudra dospěláků, já ale nepochybuji o tom, že k tomu také máte co říct. Ba co víc, jsem si jista, že Vaše myšlenky a zkušenosti mohou být velmi obohacující a mohou inspirovat nejednoho dospělého 🙂

Přečtěte si citáty a najděte ten, který se Vás dotkne, který Vám něco z Vašeho života připomíná, ke kterému máte co říct! Svoje fantazie, představy a myšlenky pak napište, jako když píšete referát nebo třeba báseň 🙂 Nenechte se odradit tím, že to může znít složitě, napište to vlastními slovy, od srdce, jak o tom přemýšlíte Vy! Není také třeba, aby Vám s tím někdo pomáhal, protože zajímavý je právě Váš pohled na věc.

Forma textu je na Vás, můžete text napsat tužkou na papír nebo i na počítači. Práci můžete doplnit i obrázky. Nechte rozjet svoji fantazii a dopřejte jí prodlouženou jízdu na horské dráze 😉 Zapojit se může každý!

A víte co? Ty nejzajímavější práce budou společně vytištěny a svázány do knížky, kterou si budete moci Vy nebo Vaši rodiče koupit na Bezva dni 2020!

Požadavky na text:

Název práce: Vámi vybraný citát

Délka: cca půl stránky až celá stránka A4

Termín odevzdání: 31. 3. 2020

Kam odevzdat: Text můžete předat do mých rukou, Vašemu třídnímu učiteli nebo zaslat mailem na email.duvery@seznam.cz.

Moc se na Vaše práce těším.

                                                                          Vaše Klára, školní psycholožka;)

CITÁTY, ZE KTERÝCH MŮŽETE VYBÍRAT:

„Umění milovat znamená umět vše.“

                                                 Anton Pavlovič Čechov

„Čas má plné kapsy překvapení.“

                                                           Jan Werich

„Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal.“

                                                                                                                      Karel Čapek

„Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

                                                                                              Mahátma Gándhí

„Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.“

                                                                                                                      Sofoklés

„Všechno má svou krásu, avšak ne každý ji vidí.“

                                                                                   Confucius

Klub mladých diváků

Ve středu 12. února 2020 jsme absolvovali již 3. představení Klubu mladých diváků v tomto školním roce. Představení Demokracie v Divadle Minor bylo vtipné, zajímavé a hlavně poučné.

Děti se měly možnost nepřímo seznámit se zásadami demokracie, s principem svobodných voleb, předvolební kampaní, mnohdy planými sliby předsedů politických stran a jejich způsoby ovlivňování voličů, samotnou volbou i povolebními vyjednáváními a hledáním koaličních partnerů. Důležitou součástí představení bylo to, že diváci byli přímo vtaženi do dění tím, že obdrželi hlasovací zařízení a stali se na okamžik voliči, kteří měli zodpovědnost rozhodovat o dalším dění v naší zemi.  Volby proběhly hned několikrát, a tak naše děti viděly, jakými různými směry se může ubírat naše země. Vše probíhalo samozřejmě v mírné nadsázce, ale i tak všichni pochopili, jak je důležité chodit k volbám a spolurozhodovat o dalším dění v naší zemi.

Výjezd proběhl v klidu a ke spokojenosti všech. Naše děti opět dokázaly, že se umí slušně a kulturně chovat. Zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Jana Majerčáková, důvěrnice KMD na škole

Sběr

Máme úspěšně za sebou třetí sběr papíru a víček, při kterém se nám podařilo dát dohromady 4570kg starého papíru a 200kg plastových víček. Všem, kteří přispěli DĚKUJEME.
Martin Bauer


Projekt „Šablony II pro ZŠ Veltrusy“

Od ledna 2019 čerpá naše škola evropské dotace v rámci výzvy CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011781 Šablony II pro ZŠ Veltrusy.

V rámci tohoto projektu jsme si pro podporu vybrali personální šablony – finanční podporu pro poloviční úvazek speciálního pedagoga a pro poloviční úvazek školního psychologa. Dále využíváme podporu školního asistenta ve školní družině

Speciální pedagog se věnuje podpoře žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Současně ale věnuje čas i žákům, kteří potřebují individuální podporu, aby zvládli výukové problémy apod. Pozornost je rovněž věnována žákům prvního ročníku. Speciální pedagog jim pomáhá překonat přechod do školy a zdolat nástrahy prvních školních úkolů. 

Školní psycholog zajišťuje péči o žáky s osobními, školními i dalšími individuálními problémy. Dle potřeby se věnuje nejen dětem, ale pomáhá s řešením různých problémů také rodičům. Kromě toho se školní psycholog dlouhodobě věnuje práci se třídními kolektivy. 

Ve spolupráci s třídními učiteli jednotlivých tříd podporuje školní psycholog práci s třídními kolektivy, řešení třídních i individuálních problémů, zlepšování vztahů v rámci kolektivu třídy a nácvik spolupráce při řešení různých problémů a úkolů. 

Školní asistent podporuje práci vychovatelek ve školní družině v oddělení.

Díky využití „šablon“ se nám tak zachovat kontinuitu při práci školního psychologa a speciálního pedagoga a podpořit práci vychovatelek ve školní družině. 

Kromě personálních šablon jsme si na základě výstupů z dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV a na základě vlastních potřeb vybrali vzdělávací aktivity pro učitele i vychovatelky školní družiny a školního klubu. 

Celková suma čerpaná v rámci dotace dosahuje 1 833 216 Kč. Částka bude čerpána od ledna 2019 do prosince 2020 a v rozpočtu školy představuje výraznou podporu čerpaných finančních prostředků. 


Pražské památky

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se uskutečnila exkurze třetích ročníků do Prahy. Děti navštívily významné pražské památky – Karlův most s Malostranskou a Juditinou věží, výstup na Staroměstskou mosteckou věž, Staroměstské náměstí s výstupem na věž a sledováním Orloje s představením sošek apoštolů. Děti pozorně naslouchaly přiměřenému výkladu k historii navštívených památek a získaly tak některé základní informace k budoucímu učivu. Součástí exkurze byla také návštěva vánočních trhů na Staroměstském náměstí. Děti prohlížely i nakupovaly různé vánoční dekorace a ochutnávaly především tradiční trdelník. Jediným „mráčkem“ nad jinak velmi vydařenou exkurzí byla dopolední mlha, která nám trošku pokazila jinak pěkný výhled na Pražský hrad a Národní divadlo z Karlova mostu.
                                                                        

Za všechny účastníky exkurze

třídní učitelky I. Polcarová, J. Vanclová a J. Stránská