Čtvrťáci na Pražském hradě

První adventní týden začal pro děti ze čtvrtých tříd opravdu slavnostně. Využili jsme mimořádné příležitosti navštívit u příležitosti 100.výročí založení Kanceláře prezidenta republiky reprezentační prostory Pražského hradu, které se nacházejí v Novém paláci. V reprezentačních prostorách se odehrává veškerý ceremoniální život prezidentského úřadu. Prezident republiky zde přijímá zahraniční hosty, jmenuje ministry a soudce, pořádají se zde státní večeře a kulturní akce. Celá prohlídka se nesla ve vánočním duchu, místnosti byly překrásně adventně vyzdobeny. Hned na začátku trasy nás přivítala Hudba Hradní stráže hrající vánoční melodie u nazdobeného stromečku. Poté nás svou nádherou ohromil Španělský sál, expozice v Rothmayerově sále, Trůnní sál, Habsburský salon, Zrcadlový salon, Rudolfova galerie a mnoho dalších místností, jedna hezčí a zajímavější než druhá. Viděli jsme také podle dobových záznamů zrekonstruovaný vánoční stůl T.G.Masaryka. Líbily se nám nádherné křišťálové lustry, vzácné obrazy a tapiserie na zdech, obrovská zrcadla i naleštěná intarzovaná podlaha. Na nádvoří Pražského hradu jsme si ještě prohlédli stavbu katedrály sv. Víta a poté jsme již pospíchali k autobusu. Návštěva Pražského hradu nám vhodně doplnila probíranou látku ve vlastivědě.


Lenka Homolková a Magda Šnýdrová


Panna a netvor

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ – 2. představení

V pondělí 2. prosince 2019 jsme se zúčastnili již letošního 2. přestavení v rámci Klubu mladých diváků. Tentokrát jsme zavítali na představení Panna a netvor v Divadle Na Prádle.

Na vlastní kůži jsme tak měli možnost okusit operu, i když v dosti netradičním podání. Jednalo se o představení pro děti, kterým měl být tento hudební žánr představen a vysvětlen. Děti se dozvěděli, kdo je skladatel, libretista, sólista a že je potřeba i sbor, který jsme představovali my diváci. Režisér nám rozdal noty a nacvičil s námi píseň, se kterou jsme na konci sólisty doprovodili. Pro některé děti asi opera nebude jejich šálek kávy, mnohým se však představení zdálo příliš krátké, což svědčí o tom, že jim rychle uteklo a zaujalo je. Věřím, že děti vnímavé a hudebně zdatné představení oslovilo. 

Nejvíce se všem líbilo, že po skončení opery si protagonisté​ sedli na pódiu na židle a odpovídali na všetečné otázky publika. Tím dětem vysvětlili, jak dlouho trvalo nastudování této opery a jaké komplikace se vyskytly. Prozradili nám mimo jiné i to, jak se ke zpěvu dostali, co vystudovali, a kde všude v současné době působí. 

Představení děti určitě obohatilo o nové zážitky a zkušenosti.

Děti si zaslouží pochvalu za pěkné chování. Mám radost, že se opět sešla prima parta slušných a kulturních lidí.

Mgr. Jana Majerčáková, důvěrnice KMD na škole

17. listopad 2019 – oslava státního svátku

V pátek 15. listopadu 2019 jsme společně oslavili významný státní svátek, jímž je Den boje studentů za svobodu a demokracii. Ve školním rozhlase tři žáci z 9. tříd připomněli nejen události 17. listopadu 1989, ale zazněl také text letáku, který zmiňoval smrt Jana Opletala a uzavření českých vysokých škol na začátku 2. světové války. Společně jsme vzpomněli tři symboly Sametové revoluce – hromadně jsme zacinkali klíči, poslechli jsme si píseň Modlitba pro Martu a nakonec jsme se společně vyfotili na školním hřišti ve tvaru písmene V se dvěma zdviženými prsty. Spousta žáků školy se v dalších hodinách zajímala, co vše revoluci předcházelo, co následovalo či jaké změny proběhly a jak se odrazily v běžném životě obyvatel. Jejich zvídavé dotazy potvrzují, že je tato tematika zajímá a že jim není lhostejné, v jaké formě vlády žijeme, což nás naplňuje optimismem.


Mgr. Soňa Dekastello

70. výročí otevření školní budovy

9. listopadu 2019 uplynulo přesně 70 let ode dne, kdy se poprvé vyučovalo v současné školní budově veltruské školy. Tento den jsme proto uspořádali Den otevřených dveří a následný slavnostní oběd pro všechny současné i bývalé zaměstnance školy.


Během sobotního dopoledne se přišlo do školy podívat mnoho bývalých žáků i dalších návštěvníků. Byli mezi nimi bývalí žáci z docela nedávné doby, ale i bývalí žáci, kteří dnes již užívají zaslouženého odpočinku ve starobním důchodu. Návštěvníci si mohli prohlédnout celou školu, zájemci si dokonce mohli vyzkoušet některé současné vyučovací pomůcky. Na školní půdě byla nainstalována výstava „Na půdě“, kde byly k vidění žákovské výtvarné práce. Velký zájem vyvolaly vystavené školní kroniky a živě se diskutovalo nad posledním návrhem přípravné studie pro přístavbu stávající školní budovy.


Působivou částí slavnostního dopoledne bylo vystoupení školního pěveckého sboru Tutti Cantate, který nám představil průřez svým repertoárem. Před polednem jsme ještě stihli vysadit na paměť 70. výročí otevření školní budovy tři motýlí keře, které nám budou letošní oslavy připomínat. Tím byla veřejná část oslav zakončena.


Všichni současní i bývalí zaměstnanci školy pak ještě strávili společné slavnostní odpoledne, během něhož zazněla spousta vzpomínek na školní a učitelskou práci i na vliv řady historických událostí na život školy, žáků i učitelů.


Světlana Racková

Divadlo v kostce

Ve čtvrtek 24. října prožili žáci 6. B zajímavé dopoledne, neboť žáci v rámci výuky českého jazyka a dramatické výchovy absolvovali workshop DIVADLO V KOSTCE. Pod vedením Míši Váňové, herečky a režisérky z divadla Minor, poznávali a sami si vyzkoušeli, jak vzniká divadelní představení. Zjistili, že divadelní představení netvoří jen herci, ale je potřeba součinnosti řady dalších lidí. Sami si také vyzkoušeli práci herců i režiséra.

Workshop byl velmi zajímavý a i ti, kteří zpočátku nebyli nadšeni zvoleným tématem, byli nakonec velmi spokojeni. Nejenže jsme si workshop dobrovolně prodloužili, abychom dokončili rozdělanou práci, ale dokonce jsme si domluvili i následné pokračování, v jehož rámci si vyzkoušíme, jak se literární předloha mění na divadelní představení.

Žáci 6.B, Světlana Racková a Dagmar Němcová


Volné pracovní místo – UKLÍZEČKA

ZŠ VELTRUSY PŘIJME

UKLÍZEČKU

Dlouhodobý zástup – nástup IHNED

Celý úvazek – lze rozdělit na dva částečné, perspektiva pracovního poměru na dobu neurčitou.

POŽADAVKY:

  • čistý výpis z rejstříku trestů, morální bezúhonnost
  • kladný vztah k dětem a loajalita ke škole
  • aktivní a pozitivní přístup k práci
  • pořádnost, pečlivost, svědomitost, spolehlivost, důslednost
  • dělená směna
  • ochota podílet se na dalších školních i mimoškolních aktivitách

Nabídky s profesním životopisem zasílejte na e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz,  /dotazy – 731 617 991/.

STÁVKA

Jednodenní stávka ve školách – středa 6. listopadu 2019

STÁVKA ZA KVALITNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Většina pedagogického sboru ZŠ Veltrusy se rozhodla využít svého zákonného práva a vyhlásit ve středu 6. listopadu 2019 stávku.

Platové ohodnocení pedagogických pracovníků není jediným problémem, na který chceme vyhlášenou stávkou upozornit. Proto se připojujeme k požadavkům vyhlášeným pedagogickým sborem ZŠ Komenského Kralupy nad Vltavou. Jedná se o následující stávkové požadavky:

5 % hrubého domácího produktu pro školství

výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání

130 % průměrné mzdy pro učitele

neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících

15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)V den stávky ve středu 6. listopadu 2019
zůstane ZŠ Veltrusy po celý den uzavřena a výuka se konat nebude
.


Děkujeme rodičům i veřejnosti za podporu a omlouváme za případné komplikace.