iQLANDIA

ŠKOLNÍ VÝLET PÁTÝCH ROČNÍKŮ A TŘÍDY 2. A

Školní rok se pomalu ale jistě blíží ke svému konci, a tak se naši žáci budou vydávat na školní výlety. Jako první se na výlet vydali žáci 5. ročníků spolu s mladšími spolužáky ze 2. A. Jejich cílem bylo moderní science centrum iQLANDIA, které dětem i dospělým zprostředkovává vědecké poznatky zábavnou a zážitkovou formou. Čtyři patra plná fascinujících experimentů, chytré zábavy a spousty pokusů přiblížily našim dětem zákonitosti vědy, techniky, přírody, lidského těla, vesmíru a dalších oblastí. Děti si vše nadšeně zkoušely a prožívaly na vlastní kůži. Snažily se zjistit, jak funguje lidské tělo i svět kolem nás. Díky pokusům nacházely odpovědi na své otázky. Výlet se povedl a možná že v mnohých vzbudil zájem o další poznání.

Mgr. Jana Majerčáková, třídní učitelka 5. A

KMD

Ve čtvrtek 2. května 2019 vyjela naše škola v letošním školním roce již naposledy do Prahy za kulturou. Tentokrát jsme zavítali do Divadla Na Fidlovačce na komedii od Joa DiPietra Famílie, v režii Juraje Herze. Komedie o střetu dvou generací (prarodičů a vnuka) podaná s laskavým humorem dává vnímavým divákům porozumět oběma stranám a pochopit jejich mnohdy na první pohled nepochopitelné a nesmyslné chování. Komedie po počáteční odlehčené a vtipné notě přešla do citlivějších tónů složitých mezilidských vztahů a dala našim dětem hodně námětů a podnětů k přemýšlení. Na konci představení nezůstalo jedno oko suché. Děti hodnotily představení jako velmi zdařilé a poučné. Jsme pyšní na to, že se z členů KMD stávají pozorní a vnímaví diváci. Těšíme se na představení, která pro nás organizátoři vyberou pro příští školní rok.

Mgr. Jana Majerčáková, důvěrnice KMD na škole

Den Země

Ve středu 17. 4. 2019 se naše škola připojila ke svátku Dne Země. Den Země je ekologický svátek, který člověku připomíná, že se musíme o svou přírodu zajímat a také ji chránit. Což je zvláště v posledních letech stále naléhavější. Již potřetí jsme slavili Den Země sportovním závodem s otázkami. Sport, který je zde spíše doplňkem, však ustupoval do pozadí, rozhodující byly znalosti a dovednosti předvedené na jednotlivých stanovištích, ale také spolupráce mezi dětmi v tříčlenných týmech a především prostředí krásného Veltruského parku, které máme díky poloze naší školy možnost využít. Děti měly o zábavu postaráno, neboť kromě tradičního závodu byla součástí Dne Země také přednáška o dravcích a sovách pana Záleše. Kde děti viděly nejen živé ptáky, ale hlavně se dozvěděly mnoho praktických informací od mnoholetého chovatele těchto zvířat.

Akci pořádaly deváté třídy. 9.A se věnovala druhému stupni a pátým třídám a 9.B stupni prvnímu. Trasa pro druháky až čtvrťáky byla letos úplně nová, a i když měřila jen 2,5km byla doplněna kromě znalostních úkolů, také úkoly pohybovými. Děti druhostupňové a páté třídy měly trasu dlouhou 4,4km a tak měly pohybu také dost. Celou trasu s úkoly připravili naši deváťáci pod vedením pana učitele Bauera.

Za organizátory – Mgr. Martin Bauer

Staň se strážcem lesa

UKONČENÍ SOUTĚŽE

Ve středu 24.4. byla ukončena velká sběrová akce s názvem ,,Staň se strážcem pralesa „ , kterou pořádá pražská ZOO. Soutěž probíhala od září tohoto školního roku a sbírali jsme vyřazené mobily a tablety, neboť v těchto zařízeních se ukrývají vzácné kovy, které lze znovu použít a netěžit je a tak poškozovat přírodu. Výtěžek z této akce jde na podporu strážců přírody, v oblastech, kde žijí vzácná a chráněná zvířata jako třeba gorily. Proto je také gorila symbolem této soutěže. Letos se nám podařilo nasbírat 210 kusů mobilů a tabletů. Těm, kteří přispěli do soutěže DĚKUJEME. Nyní čekáme na vyhlášení soutěže od pražské ZOO a pokud se dostaneme do výběru pozvaných škol, pojede skupina nejlepších sběračů do ZOO Praha.

Martin Bauer

Okresní kolo dopravní soutěže

V úterý 30. dubna proběhlo na Mělníku okresní kolo dopravní soutěže. Naši školu reprezentovali ve starší kategorii 4 žáci. Soutěžilo se tradičně ve 4 disciplínách: jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti, testy na znalost pravidel silničního provozu a zdravotnická příprava.

Výkony našich žáků předčily všechna očekávání. To, že děti chtěly vyhrát, by tolik nepřekvapilo, ale že vyhrály s náskokem 150 bodů před 2. družstvem, udivilo všechny. Děti se ve výkonech vzájemně podporovaly, fandily jeden druhému, uklidňovaly, když něco trochu nevyšlo. No, zkrátka, ukázkově spolupracovaly v týmu. Při závěrečném hodnocení byli zároveň vyhlášeni nejúspěšnější jednotlivci v okrese. Veltruská škola to „natřela“ všem. Ve starší kategorii dívek s přehledem zvítězila Eliška Hančová z 8. A a Darina Ďoubalová ze 7. A těsně za ní obsadila 2. místo. Chlapci se umístili podobně, Celkově nejlepším závodníkem v jednotlivcích v okrese byl Dominik Oudes ze 7. A, který ve čtyřech disciplínách nasbíral pouze 13 trestných bodů a hned za ním na 2. místě skončil Kryštof Pintrava rovněž ze 7. A.

Tito 4 žáci budou naši školu reprezentovat na krajském kole dopravní soutěže. 5. a 6. června děti přivítá město Nymburk.

Po úspěších ve vědomostních, hudebních a jiných sportovních soutěžích tito žáci opět dokazují, že do veltruské školy chodí talentované a šikovné děti.

Mgr. Marie Řeháková

Nota D

Ve čtvrtek 25.4. proběhla ve škole ve Veltrusích přehlídka (soutěž) hudebních vystoupení pod názvem NOTA D. Bylo to odpoledne plné zpěvu a hry na hudební nástroje. Zúčastnilo se ho 44 žáků školy ve třiceti vystoupeních. Ve škole je spousta nadaných žáků, kteří si s radostí zamuzicírují. Ti nejlepší postupují do oblastního kola v Kralupech 14. 5. v budově Dvořákova gymnázia.

Už se těšíme na příští ročník.

Exkurze – Praha

Žáci osmého ročníku se zúčastnili exkurze v našem hlavním městě. Společně jsme prošli Královskou cestu, kterou dříve projížděli čeští králové. Krásně nám vyšlo počasí a exkurzi po památkách v Praze jsme si náramně užili.

Mgr. R. Macourková

Ukliďme Česko

I letos jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko. Spolu s žáky naší školy jsem perfektně vyčistili bezprostřední okolí školy, okolí hřbitova a především cyklostezku spojující Veltrusy a Kralupy. Podařilo se nám naplnit mnoho pytlů různorodým odpadem. Specialitou letošní úklidu byla účast České televize-Déčka. Byla s námi natáčena reportáž do Zpráviček.

Děkuji všem za aktivní zapojení

Mgr.Jana Nešlehová

ZOO Praha

Ve středu, 27. března, se žáci 8. B. vypravili v rámci výuky přírodopisu do Zoo Praha. Protože v letošním školním roce se výuka týkala i obratlovců a jejich chování, zvolili jsme téma ETOLOGIE. S průvodcem jsme se pohybovali po dolní části zoo, a dozvídali jsme se mnoho zajímavostí o všech zvířatech, kolem kterých jsme procházeli. Nyní víme, co jsou rituální souboje, k čemu všemu využívají lemuři ocas, čím se zvířata „parfémují,“ i proč si opice navzájem pečují o srst. A to zdaleka není všechno. Nutno podotknout, že některá zvířata se k sobě chovají lépe než my, lidé. Čas před exkurzí jsme věnovali prohlídce horní části zoo.

Sportovní soutěže v březnu

V březnu se žáci naší školy zúčastnili dvou soutěží. Nejprve děvčata druhého stupně sehrála ve sportovní hale v Kralupech nad Vltavou několik zápasů v rámci okresního kola soutěže v basketbalu. Umístila se na třetím místě a kromě drobných cen vyhrála i výborný veliký dort.

Dvacátého března (po mohutné přípravě a tréninku) hráli naši žáci a žákyně prvního stupně oblastní kolo vybíjené, opět ve sportovní hale v Kralupech nad Vltavou. Neprohráli ani jeden zápas, zvítězili a postupují do okresního kola, které se koná 5. dubna, opět v Kralupech.