4.B v muzeu

7. března

4.B EXKURZE V MUZEU KRALUPY NAD VLTAVOU

V muzeu se děti na celé dopoledne přenesly do období zvané PRAVĚK. Pod vedením zkušených průvodkyň se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací. Ve skupinách společně plnili zadané úkoly a po vypracování se dostali do obydlí pravěkých žen a mužů. Zde si děti vyzkoušely rozdrtit zrní na mouku, vyrobit si šperk, utkat látku, ale také dřívkem prohloubit otvor do kamene. Společně jsme si prohlédli expozici, kde jsme viděli archeologické nálezy. Také jsme si společně zatančili pravěký tanec s využitím hudebních nástrojů té doby. V závěru si děti koupily dárečky pro své blízké. Exkurze s tvůrčími dílnami byla moc pěkná a moc jsme si to společně užili.

M. Rákosová

Olympiáda z angličtiny

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do olympiády v anglickém jazyce. Reprezentovat naši školu do okresního kola vyrazily celkem 4 jazykově nadané žákyně ze šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku. Žákyně deváté a sedmé třídy ve svých kategoriích vybojovaly úžasná první místa, k čemuž jim velmi gratulujeme. Další dvě dívky skončily zhruba uprostřed výsledkové listiny, což je v dané konkurenci velmi pěkné umístění. Děkujeme všem soutěžícím a přejeme i do dalších kol a soutěží v angličtině mnoho úspěchů.

Zeměpisná olympiáda

Každoročně jezdíme porovnat znalosti a dovednosti ze zeměpisu na našem okrese. Tak jsme i letos vyrazili na okresní kolo Zeměpisné olympiády dne 20. 2. 2019 v Kralupech nad Vltavou pořádaném v DDM. Celkem se zúčastnilo šest dětí – dva ze šesté třídy, dva ze sedmé a dva z deváté třídy a nepřijeli jsme s prázdnou. Na krásném třetím místě se umístil žák z deváté třídy a zabodovali i šesťáci, kde se jeden umístil na čtvrtém místě. Všechny děti, se ale snažily a proto jim za reprezentaci školy děkujeme.

Mgr. Martin Bauer, učitel zeměpisu

Protidrogový vlak

Ve čtvrtek 21.2.2019 se žáci především z 6. tříd zúčastnili exkurze v Protidrogovém vlaku (www.revolutiontrain.cz) Interaktivní formou pomocí příběhu, který byl natočen podle skutečné události se dozvěděli mnohé o nebezpečí a důsledcích zneužívání návykových látek (kouření, alkohol, ale i tvrdé drogy). Žákům i učitelům se tato exkurze moc líbila, jak je patrné i z přiložené fotografie se vzkazy.

J. Černá

Pozvánka

Ve čtvrtek 21. února ve výstavní síni Ladislava Čepeláka na Městském úřadě Veltrusy začala výstava prací žáků naší školy, kterou spojovalo téma cesta a cestování. Děti z druhých až šestých tříd pod vedením paní učitelky Váňové doplnily začátek vernisáže svou hrou na flétničky. I do hudebního vystoupení se promítalo cestování, proto jsme mohly slyšet písně z Čech, Moravy i dalších evropských zemí. Pokud jste na zahájení výstavy nemohli dorazit, můžete se na dětské práce přijít do výstavní síně podívat do 29. března.

Klub mladého diváka

V pondělí 4. 3. 2019 jsme absolvovali již 3. představení v rámci Klubu mladých diváků, které opět proběhlo bez problémů a ke spokojenosti všech.

Organizátoři pro nás tentokrát vybrali představení Bedřich Smetana: The greatest hits v Divadle ABC. Protagonistům se podařilo zasadit největší a nejznámější hity ze všech 8 oper od Bedřicha Smetany do muzikálu s vtipným dějem a zároveň publiku přiblížit zákulisí tvorby a studování divadelního představení. Diváci tak měli možnost nahlédnout pod pokličku příprav nového kusu. Hudba Bedřicha Smetany byla soudobým posluchačům představena ve zdařilých úpravách Ivana Hlase, který na jevišti sám vystupoval a herce doprovázel. Bedřich Smetana byl divákům představen jako největší hitmaker a děti tak měly možnost samy zažít, že jeho hudba je dodnes živá a poutavá. Obdivuhodné byly i herecké a pěvecké výkony protagonistů Divadla ABC. Příběh nepostrádal vtip a nadsázku, takže děti udržely pozornost od začátku do konce a přitom se dokonale bavily. O tom, že se divadlo líbilo, svědčí i to, že si herci na konci představení vysloužili kromě bouřlivého potlesku i standing ovation, čili potlesk ve stoje.

Mgr. Jana Majerčáková, důvěrnice KMD na škole

Žákovský parlament

Zpráva ze zasedání parlamentu 20. 2. 2019

Parlament moc hezky odmoderovaly Kája Pacovská a Barča Dvořáková z 5.C. Zabývali jsme se prezentačními schopnosti parlamenťáka – jak máme prezentovat před třídou, co dělat, abych byl před třídou v pohodě. Řekli jsme si rady a typy – co nám funguje.

Připravujeme se na 70. výročí školy – brainstorming nápadů, proběhne i sběr nápadů ve třídě. Konkrétní věci zatím nemůžeme prozradit : ), nechte se překvapit.

Neustále se odkládá přestavba školy – parlamenťáci se rozhodli sepsat za každou třídu co nejvíce důvodů, proč přestavbu potřebujeme. Jeden z mluvčích našeho parlamentu (Dan Košáček) předá vzniklou zprávu zastupitelstvu. Řešili jsme i další návrhy a problémy ze tříd.

Žákovský parlament ZŠ Veltrusy

Karneval ve družině

Tento týden se konal již tradiční karneval ve školní družině. V úterý 19. 2. si přišly „zařádit“ starší děti a ve středu 20. 2. prvňáčci.

Děti si tento den opravdu užily. Tančily, soutěžily a nakonec si odnášely domů nejen drobné dárečky, ale hlavně úsměv na tváři.

Děkujeme rodičům za sponzorské dary a přípravu krásných masek.

J. W.

Akce ŠK

Dne 13. února jsme ve školním klubu vyráběli Valentýnky pro své blízké. I přes občasné boje s jehlou a nití se přáníčka povedla a určitě udělala velkou radost.