BÁJEČNÝ DEN S CHEMIÍ

Ve středu 9. října 2019 se všichni žáci druhého stupně zúčastnili Báječného dne s chemií, který proběhl v kulturním domě Vltava v Kralupech nad Vltavou. Program, jehož cílem bylo atraktivním způsobem seznámit děti s chemií a jejími možnostmi, trval tři hodiny a naplněn opravdu zajímavou podívanou. Proběhla celá řada chemických pokusů a důkazů, děti viděly, jak je možné přenášet zvuk. Řada účastníků měla možnost přímo se na některém pokusu podílet. Vrcholem akce byla soutěž zástupců škol o 3D tiskárnu. Náš tým ve složení Julča Krejčová a Dan Šimáně si počínal velmi zdatně a podařilo se mu s velkým náskokem zvítězit a získat hlavní cenu. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Vítězství je o to cennější, že mezi soupeři byli i studenti chemických oborů z místního odborného učiliště.

Organizátorem programu Báječný den s chemií byla Nadace Unipetrol pod vedení paní Julie Růžičkové.

Ohlas na celou akci byl velmi příznivý – pochvalně se o ní mluvilo nejen mezi dětmi a učiteli, ale celou akci ocenila i řada rodičů.

Děkujeme Nadaci Unipetrol za zajímavě prožité dopoledne a Městskému úřadu ve Veltrusích za finanční podporu při zajištění celé akce.

Tonda Obal na cestách

V pátek 11. 10. 2019 nás po třech letech opět navštívili školitelé a školitelky ze společnosti EKO-KOM, vzdělávací společnosti, která se zabývá osvětou na poli třídění odpadu. Program podpořil naše snahy o environmentální vzdělávání našich žáků a byl přizpůsoben věku dětí, tedy různě od 1. až po 9. třídu. Akce se zúčastnily všechny děti ze školy. Zopakovali jsme si co kam patří a novinky ohledně spaloven odpadu.

Martin Bauer

Vila Tugendhat

V úterý 8. 10. 2019 jsme byli na exkurzi v brněnské vile Tugendhat. Jedná se o jedinou památku moderní architektury v České republice, která je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zároveň zde byla podepsána 26. srpna 1992 dohoda o rozdělení Československa. Následně se zde ještě o rok později jednalo o dělení federálního majetku. Exkurze byla výjimečná svým přesahem hned do několika předmětů, od dějepisu přes zeměpis až po výtvarnou výchovu. Děti se zde seznámily s dílem špičkového předválečného architekta. Vzhledem k ceně a vzdálenosti jelo 40 děti napříč druhým stupněm.                                                                       Martin Bauer

           

Krajské kolo přespolního běhu

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se družstvo chlapců 6. a 7. ročníků zúčastnilo krajského kola přespolního běhu, které se konalo v Kutné Hoře. Po náročném přesunu na místo soutěže absolvovali v silné konkurenci žáků z atletických oddílů trať dlouhou 1 500 metrů. Skončili na 9. místě z deseti zúčastněných škol; patří jim však poděkování za to, že do soutěže vložili všechny své síly.

KMD

Klub mladých diváků, jehož členové absolvují během školního roku čtyři představení v pražských divadlech, slaví letos 55 let svého působení. Naše škola je jeho dlouhodobým členem.

V letošním roce máme na škole 47 členů a tři pedagogy jako doprovod, takže autobus je zaplněn do posledního místa.

Dnes, 1. 10. 2019 jsme absolvovali první letošní výjezd do Divadla v Dlouhé na představení O líné babičce, který proběhl bez problémů a ke spokojenosti všech.

Dětem se příběh o „líné“ babičce moc líbil. Měli jsme štěstí, že jsme seděli v prvních řadách, a tak mohly být naše děti vtaženy do hry. Příběh byl vtipný, nepostrádal spád a přiblížil dětem svět seniorů poutavou a zajímavou formou.
Jarmila Vlčková v hlavní roli byla úchvatná, plná energie a elánu. I ostatní herci podali maximální výkon. Celá hra byla protkaná řadou hudebních vystoupení, kdy nás soubor Divadla v Dlouhé opět přesvědčil o svých pěveckých i hráčských kvalitách.

Přestože máme spoustu nových členů i z nižších ročníků, chování všech bylo na jedničku. Děti si zaslouží velkou pochvalu. ​Doufejme, že i další výjezd proběhne bez problému.


Mgr. Jana Majerčáková,

důvěrnice KMD na škole​

Houbařské přednášky


Po dvou letech se nám podařilo opět uskutečnit specializovanou přednášku o houbách jedlých, jedovatých či jinak zajímavých. Přednáška byla 27. 9. měl ji pan Jaroslav Malý, jeden z našich předních mykologů dělajících osvětu o houbách. Přednášku si vyslechly šesté a sedmé třídy.

Martin BauerPřednáška o Iránu


Žáci 7. A, B, C se 18. 9. v Kralupech zúčastnili přednášky o Íránu, kde se dozvěděli mnoho zajímavého ze života Íránců, a o krajině dané země. Zajímavé bylo především hospodaření s vodou v této polopouštní zemi. Přednáška byla od společnosti Svět kolem nás. Příští rok se budeme těšit na Čínu.

Martin Bauer

Sběr

První sběr víček a papíru je za námi.

Velký sběr víček byl ve čtvrtek 19. 9. a velký sběr papíru 20. 9. v pátek. Podařilo se nám sebrat 6.590 kg papíru  a 450 kg víček.

Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Martin Bauer