Absolventské práce

Absolventská práce je jednou z forem, jimiž škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáka získané v rámci povinné školní docházky na základní škole. Její zpracování, odevzdání a obhajoba jsou součástí povinných aktivit žáka 9. ročníku.

Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat schopnost dlouhodobější samostatné práce, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace, schopnost spojovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky, schopnost napsat vlastní text na dané téma, schopnost grafického, výtvarného nebo technického zpracování tématu, schopnost kultivovaného vyjadřování v mateřském jazyce a schopnost písemně se vyjádřit v jazyce cizím. Při následné obhajobě absolventské práce prokazuje žák své schopnosti v oblasti ústní komunikace a přesvědčivé argumentace.

Jedná se o první žákovskou samostatnou práci většího rozsahu. Taková zkušenost bude pro všechny žáky přínosem pro další studium.