Zaměstnanci školy 2019/2020

Ředitelka školy: Mgr. Racková Světlana

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Kružicová Marie

……………………… …….Ing. Kamila Hlaváčková Ph.D.

Výchovný poradce pro volbu povolání:  Bc. Polášková Miroslava
Preventisté patologických jevů: Mgr. Homolková Lenka, Mgr. Pavlíčková Lucie, Mgr. Jitka Černá

Pedagogický sbor:

Mgr. Bauer Martin

Ing. Blažek Zdeněk

Mgr. Černá Jitka

Mgr. Dekastello Soňa

Mgr. Eremiášová Michaela

Mgr. Himlová Irena

Mgr. Homolková Lenka

Mgr. Husák Miloslav

Mgr. Jirounková Lada – MD

Bc. Klimentová Zuzana

Mgr. Klimešová Jana

Mgr. Macourková Renáta

Mgr. Majerčáková Jana

Mgr. Morávková Dana

Ing. Němcová Dagmar

Mgr. Nešlehová Jana – MD

Mgr. Pavlíčková Lucie

Mgr. Plecitá Zuzana – MD

Bc. Polášková Miroslava

Mgr. Polcarová Irena

Mgr. Rákosová Miluše

Mgr. Reinerová Bohdana

Mgr. Řeháková Marie

Mgr. Schottenová Blanka

Mgr. Stránská Jindřiška

Mgr. Šťastná Lenka

Mgr. Svobodová Eva

Šnýdrová Magda

Mgr. Váchová Gabriela

Mgr. Vanclová Jaroslava

Mgr. Váňová Milana

Ing. Voláková Martina Ph.D.

Zelenka Libor

Župková Klára

.

Asistenti pedagoga:

Andrová Alena

Dobiášová Martina

Hrdličková Lucie

Janktová Tereza

Jansová Jana

Kohoutová Kateřina

Králová Lucie, Dis.

Michovská Kateřina

Pitoňáková Petra

Ratajová Martina

.

Školní družina:

Bečvářová Iva

Králová Lucie, Dis

Novotná Eva

Prušaková Olga

Ratajová Martina

Weinerová Jana – vedoucí ŠD

.

Školní klub

Pitoňáková Petra

.

Školní psycholog

Mgr. Matějíková Klára

.

Vedoucí kroužků

Štruncová Václava

.

Školní jídelna:

Hoření Jana

Jandová Jana

Ježková Zdeňka – vedoucí ŠJ

Kadlecová Soňa

Machková Marie

Pelikánová Zita

Sůrová Jaroslava

Trpková Jitka

.

Provozní zaměstnanci:

údržba – Čáp Jan

úklid:

Boldyšová Martina

Remešová Olga

Střelečková Stanislava

.

Administrativa

Bečvářová Iva – účetní

Kubištová Veronika

Bc. Řenčová Nikola – MD