Zaměstnanci školy 2018/2019

Ředitelka školy: Mgr. Racková Světlana

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Kružicová Marie

……………………… …….Ing. Kamila Hlaváčková Ph.D.

Výchovný poradce pro volbu povolání:  Bc. Polášková Miroslava
Preventisté patologických jevů: Mgr. Homolková Lenka, Mgr. Pavlíčková Lucie, Mgr. Jitka Černá

Pedagogický sbor:

Mgr. Bauer Martin

Ing. Blažek Zdeněk

Mgr. Černá Jitka

Mgr. Dvořáková Eva

Mgr. Dekastello Soňa

Mgr. Eremiášová Michaela

Mgr. Homolková Lenka

Mgr. Husák Miloslav

Mgr. Jirounková Lada – MD

Mgr. Klimešová Jana

Mgr. Macourková Renáta

Mgr. Majerčáková Jana

Mgr. Morávková Dana

Ing. Němcová Dagmar

Mgr. Nešlehová Jana

Mgr. Pavlíčková Lucie

Mgr. Plecitá Zuzana – MD

Bc. Polášková Miroslava

Mgr. Polcarová Irena

Mgr. Rákosová Miluše

Mgr. Reinerová Bohdana

Mgr. Řeháková Marie

Mgr. Schottenová Blanka

Mgr. Stránská Jindřiška

Mgr. Šťastná Lenka

Mgr. Váchová Gabriela

Mgr. Vanclová Jaroslava

Mgr. Váňová Milana

Ing. Voláková Martina Ph.D.

Zelenka Libor

.

Asistenti pedagoga:

Andrová Alena

Bodruhová  Nadija Serhijivna

Dobiášová Martina

Mgr. Himlová Irena

Kovačová Marcela

Králová Lucie, Dis.

Mgr. Mayerová Marcela

Michovská Kateřina

Pitoňáková Petra

Ratajová Martina

Živá Martina Marie

Župková Klára

.

Školní družina:

Bečvářová Iva

Králová Lucie, Dis

Novotná Eva

Ratajová Martina

Šnýdrová Magda

Weinerová Jana – vedoucí ŠD

.

Školní klub

Kovačová Marcela

.

Školní psycholog

Mgr. Matějíková Klára

.

Vedoucí kroužků

Štruncová Václava

.

Školní jídelna:

Hoření Jana

Jandová Jana

Ježková Zdeňka – vedoucí ŠJ

Kadlecová Soňa

Machková Marie

Sůrová Jaroslava

Trpková Jitka

.

Provozní zaměstnanci:

údržba – Čáp Jan

úklid:

Boldyšová Martina

Remešová Olga

Veltruská Stanislava

.

Administrativa

Bečvářová Iva – účetní

Kubištová Veronika

Bc. Řenčová Nikola – MD