Projekt „Podpora pro ZŠ Veltrusy“

Od ledna 2017 čerpá naše škola evropské dotace v rámci výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I v projektu Podpora pro ZŠ Veltrusy.

V rámci tohoto projektu jsme si pro podporu vybrali dvě personální šablony – finanční podporu pro poloviční úvazek speciálního pedagoga a pro poloviční úvazek školního psychologa. Díky tomu se nám podařilo zachovat kontinuitu v činnosti těchto dvou odborníků na naší škole. 

Speciální pedagog se věnuje podpoře žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Současně ale věnuje čas i žákům, kteří potřebují individuální podporu, aby zvládli výukové problémy apod. Pozornost je rovněž věnována žákům prvního ročníku. Speciální pedagog jim pomáhá překonat přechod do školy a zdolat nástrahy prvních školních úkolů. 

Školní psycholog zajišťuje péči o žáky s osobními, školními i dalšími individuálními problémy. Dle potřeby se věnuje nejen dětem, ale pomáhá s řešením různých problémů také rodičům. Kromě toho se školní psycholog dlouhodobě věnuje práci se třídními kolektivy. 

Ve spolupráci s třídními učiteli jednotlivých tříd podporuje školní psycholog práci s třídními kolektivy, řešení třídních i individuálních problémů, zlepšování vztahů v rámci kolektivu třídy a nácvik spolupráce při řešení různých problémů a úkolů. 

Poslední oblastí, které se školní psycholog v rámci školy věnuje, je soustavná práce s dětmi s ADHD a s dalšími výchovnými problémy. 

Kromě personálních šablon jsme si na základě výstupů z dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV vybrali vzdělávací aktivity pro učitele v oblasti rozvoje matematické gramotnosti. 

 Celková suma čerpaná v rámci dotace dosahuje 1.224.734 Kč. Částka bude čerpána od ledna 2017 do října 2018 a v rozpočtu školy představuje výraznou podporu čerpaných finančních prostředků.