Konzultační hodiny

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Mgr. Bauer Martin             Úterý 7.30 – 7.50 hod. + dle dohody
Bečvářová Iva             Pondělí 9.00 – 9.30 hod. + dle dohody
Ing. Blažek Zdeněk             Úterý 14.15 – 14.45 hod. + dle dohody
Mgr. Černá Jitka             Úterý 8.00 – 8.30 hod. + dle dohody
 Mgr. Dekastello Soňa             Středa 15.30 – 16.00 hod. + dle dohody
Mgr. Eremiášová Michaela             Středa 9.00 – 9.30 hod. + dle dohody
Ing. Hlaváčková Kamila Ph.D.             Středa 11.00 – 11.30 hod. + dle dohody
Mgr. Homolková Lenka             Pondělí 13.30 – 14.00 + dle dohody
Mgr. Husák Miloslav             Čtvrtek dle dohody
Bc. Zuzana Klimentová             Úterý 10.00 – 11.00 hod. + dle dohody
Mgr. Klimešová Jana             Středa 13.00 – 13.30 hod.. + dle dohody
Králová Lucie Dis.             Úterý 17.00 hod. + dle dohody
Mgr. Kružicová Marie             Pondělí 13.00 – 13.30  hod. + dle dohody
Mgr. Macourková Renata             Úterý 14.15 – 14.45 + dle dohody
Mgr. Majerčáková Jana             Úterý  10.55 –  11.40 hod. + dle dohody
Mgr. Morávková Dana             Čtvrtek 10.00 – 11.40 hod. + dle dohody
Ing. Němcová Dagmar             Středa 12.30 – 13.00 + dle dohody
Novotná Eva             Středa 8.30 – 9.00 + dle dohody
Mgr. Pavlíčková Lucie             Úterý 13.30 – 14.30 + dle dohody
Bc. Polášková Miroslava             Středa 16.00 – 16.30 hod. – poradce pro volbu povolání, nutno předem tel. domluvit konzultaci
Mgr. Polcarová Irena             Pondělí 13.00 – 14.00 hod. + dle dohody
Mgr. Racková Světlana             dle dohody na tel. č. 731 617 991
Mgr. Rákosová Miluše             Pondělí 7.00 – 7.30 hod. + dle dohody
Mgr. Reinerová Bohdana             Středa 13.00 – 13.30 hod. + dle dohody
Ratajová Martina             Středa 7.30 – 7.50 hod. + dle dohody
Mgr. Řeháková Marie             Středa 7.30 – 8.30 hod. + dle dohody
Mgr. Schottenová Blanka             Čtvrtek 13.45 – 14.30 hod. + dle dohody
Mgr. Stránská Jindřiška             Pondělí 7.00 – 7.30 hod. +  dle dohody
Mgr. Eva Svobodová             Úterý 16.00 – 16.30 + dle dohody
Šnýdrová Magda             Čtvrtek 13.00 – 14.00 hod. + dle dohody
Mgr. Váchová Gabriela             Pondělí 10.00 – 10.45 hod. + dle dohody
Mgr. Vanclová  Jaroslava             Úterý 7.00 – 7.30 hod. + dle dohody
Mgr. Váňová Milana             Pondělí 7.00 – 7.30 hod.. + dle dohody
Ing. Voláková Martina Ph.D.              Středa 12.45 – 13.30 hod. + dle dohody
Weinerová Jana             Čtvrtek 11.00 – 11.30 hod. + dle dohody
Zelenka Libor              Pátek 7.00 – 7.30 hod. + dle dohody
Župková Klára             Středa 11.45 – 12.45 hod. + dle dohody

Termíny mimo uvedené hodiny je  nutno dohodnout telefonicky.