VZP – Za zdravým vzduchem


 

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce 2017 – 2018 je naše škola zapojená do projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny  „Za zdravým vzduchem“.

VZP ČR poskytne zákonnému zástupci pojištěnce, který se zúčastnil ozdravného pobytu v roce 2018, příspěvek ve výši 1.200,-Kč.

O příspěvek může požádat po návratu dítěte z tuzemského ozdravného pobytu:

* zákonný zástupce dítěte – rodič dítěte

* školské výchovné zařízení – instituce, které bylo dítě svěřeno do péče

.

Příspěvek je možné získat:

POUZE na klientském pracovišti VZP ČR:   Nerudova 1093, Kralupy nad Vltavou Provozní dobu pobočky naleznete na www.vzp.cz/kontakty/pobočky

.

Při podání žádosti je nezbytné doložit:

* občanský průkaz zákonného zástupce/rozhodnutí o svěření dítěte do péče

* rodný list dítěte (není nutný originál)

* originální platební doklad o úhradě výjezdu (příjmový doklad ze školy, který jste obdrželi při úhradě výjezdu, kopii škola nevystavuje!) NEBO výpis z bankovního účtu rodiče či potvrzení z banky o provedené platbě 

* potvrzení o účasti dítěte na pořádaném výjezdu (švp) – vystaví škola

.

Příspěvek bude následně vyplacen na uvedený bankovní účet.

Termín pro podání žádosti o příspěvek je nejpozději do 31. 12. 2018.

Potvrzení ve škole Vám vystaví Mgr. Marie Kružicová, zástupkyně ředitelky.

Podrobnější informace o vystaveném potvrzení obdržíte vždy po návratu dítěte ze školy v přírodě. 

Rodiče žáků 3. A, B si mohou potvrzení vyzvednout v ředitelně školy u zástupkyně ředitelky od pondělí 21. 5. 2018 v době úředních hodin:

Pondělí – 13:00 – 16:00 hodin

Úterý – 14:00 – 16:00 hodin

Případné dotazy rádi zodpovíme na čísle 315 781 188. 

Za ZŠ Veltrusy Mgr. Marie Kružicová, zástupkyně ředitelky