Zájmové kroužky 2019/2020

Zápis do kroužků proběhl – některé kroužky mají ještě volná místa, přihlášky jsou v kanceláři školy.

Upraveny časy kroužků – přírodovědný, ruční práce

.

PONDĚLÍ

Malý kuchtík – 15.30 – 17.00 hod., 2. – 5. třída, vedoucí L. Králová, Kč 900,-/rok (slané i sladké vaření a pečení) OBSAZENO

Šikulky I. – 15.30 – 17.00 hod., 2. – 4. třída, vedoucí E. Novotná, Kč 600,-/rok  KROUŽEK SE PRO MALÝ ZÁJEM NEBUDE KONAT

Divadelní kroužek – 15.00 – 16.30 hod., 6. – 9. třída, vedoucí D. Němcová, 500,-/rok –  KROUŽEK SE PRO MALÝ ZÁJEM NEBUDE KONAT

Blogeři a spisovatelé – 14.15 – 15.50 hod., 6. – 9. třída, vedoucí E. Svobodová, 200,-/rok – KROUŽEK SE PRO MALÝ ZÁJEM NEBUDE KONAT

Taneční kroužek – soukromá škola, 16.00 – 17.00 hod.

.

ÚTERÝ

Keramický kroužek I. – 15.00 – 17.00 hod, 2. – 9. tř., vedoucí J. Weinerová, Kč 500,-/rok (práce s keramickou hlínou a navíc další tradiční rukodělné činnosti) OBSAZENO

Hokusy, pokusy I. – 15.30 – 16.45 hod., 2. – 4. tř., vedoucí M. Ratajová, Kč 600,- /rok (Zajímavé pokusy přírodovědné, fyzikální i chemické nejen pro budoucí vědce. Bádat budeme ve škole i v přírodě.)

Výtvarka – 14.00 – 15.00 hod., 1. – 6. třída, vedoucí D. Němcová, 250,-/rok

Sportovky  – 14.15 – 15.00 hod., 1. – 5. třída, vedoucí M. Voláková, 400,-/rok OBSAZENO

Hravé tvoření – 15.00 – 16.00 hod., 1. – 5. třída, vedoucí M. Pupíková, 500,-/rok (malování, tvoření z papíru, látky apod.) – KROUŽEK SE PRO MALÝ ZÁJEM NEBUDE KONAT

Taneční kroužek Paprsek – 16.00 – 17.00 hod., 1. – 5. třída, vedoucí M. Pupíková, 300,-/rok (základy tanečních kroků, jak správně držet tělo a rytmus, nacvičíme 1-2 choreografie).

Flétna – soukromá škola, vedoucí M. Váňová, Kč 700,-/pololetí, rozdělení do skupin podle pokročilosti 12.00 – 14.30 hod.

Parkour soukromá škola, Jiří Kornhäuser, P. Chudomel, přihlášky a více  na stránkách www.conybigair.com. Cena 1900,-/pololetí, 18.00 – 19.00 hod. 

.

STŘEDA

Keramický kroužek II. – 15.00 – 17.00 hod., 2. – 9. tř., vedoucí J. Weinerová, Kč 500,-/rok (práce s keramickou hlínou a navíc další tradiční rukodělné činnosti)   OBSAZENO

Malý kuchtík II. – 15.00 – 17.00 hod, 2. – 4. tř., vedoucí E. Novotná, Kč 900,-/rok (slané i sladké vaření a pečení) OBSAZENO

Sportovní hry – 15.30 – 17.00 hod., 1. – 3. tř., vedoucí L. Králová, Kč 400,-/rok VOLNÁ MÍSTA – přijďte mezi nás

Taneční kroužek – 14.00 – 15.00 hod., 9. tř., vedoucí Z. Plecitá, 300,-/rok OBSAZENO

Výtvarný atelier – 13.30 – 14.30 hod., 1. – 3. třída, vedoucí L. Jirounková, Kč 500,-/rok VOLNÁ MÍSTA

.

ČTVRTEK

Hokusy, pokusy II. – 15.30 – 17.00 hod., 2. – 4. tř., vedoucí M. Ratajová, Kč 600,-/rok (Zajímavé pokusy přírodovědné, fyzikální i chemické nejen pro budoucí vědce. Bádat budeme ve škole i v přírodě.) – KROUŽEK SE PRO MALÝ ZÁJEM NEBUDE KONAT 

Šikulky  II. – 15.30 – 16.45 hod., 1. – 4. třída, vedoucí O. Prušaková, Kč 600,- /rok  (vyrábění z různých materiálů pro malé šikuly)  – volná místa 

Divadelní kroužek – 14.00 – 15.30 hod., 3. – 5. třída, vedoucí D. Němcová, 500,-/rok – volná místa

Přírodovědný kroužek – 14.00 – 15.30 hod., 2. – 6. třída, vedoucí M. Bauer, 700,-/rok

.

PÁTEK

Ruční práce – 13.30 – 15.30 hod., 2. – 9. třída, p. Štruncová, Kč 300,-/rok (drhání, paličkování, korálky…)

Fittness – 14.00 – 15.00 hod., 7. – 9. třída – dívky, vedoucí L. Hrdličková, 400,-/rok (Sportovní kroužek zaměřený na zdravé posilování s vahou vlastního těla, vyzkoušíme moderní formy tréninku – aerobic, fit dance, tabata, kruhový trénink, intervalový trénink, posilování, cvičení ve dvojicích a závěrečný strečink celého těla a procvičovaných partií, ale i “gymnastika pro chodidla” (chvilka na procvičení tolik namáhaných chodidel).