Zájmové kroužky 2018/2019

PRO VELMI MALÝ ZÁJEM NEBYLY NĚKTERÉ KROUŽKY OTEVŘENY.

PONDĚLÍ

Malý kuchtík – 15.30 – 17.00 hod., 2. – 5. třída, vedoucí L. Králová, Kč 900,-/rok (slané i sladké vaření a pečení)

Šikulky I. – 15.30 – 17.00 hod., 1. – 4. třída, vedoucí E. Novotná, Kč 600,-/rok  (vyrábění z různých materiálů pro malé šikuly)

Přírodovědný kroužek – 14.00 – 15.30 hod., 2. – 9. tř., vedoucí M. Bauer, Kč 600,-/rok –

Šití – 14.00 – 14.45 hod., 2. – 4. tř., vedoucí K. Michovská, Kč 300,-/rok – PRO MALÝ ZÁJEM SE KROUŽEK NEBUDE KONAT

Finanční gramotnost – 14.00 – 15.00 hod., 5. – 9.tř, vedoucí D. Němcová, Kč 600,-/rok – PRO MALÝ ZÁJEM SE KROUŽEK NEBUDE KONAT

Taneční kroužek – 17.00 – 18.00 hod., 5. – 9. tř., vedoucí Z. Plecitá, Kč 300,-/rok – PRO MALÝ ZÁJEM SE KROUŽEK NEBUDE KONAT

.

ÚTERÝ

Keramický kroužek – 15.00 – 17.00 hod, 2. – 9. tř., vedoucí J. Weinerová, Kč 500,-/rok (práce s keramickou hlínou a navíc další tradiční rukodělné činnosti)

Šikulky II. – 15.30 – 16.30 hod., 1. – 4. třída, vedoucí M. Ratajová, Kč 600,- /rok (vyrábění z různých materiálů pro malé šikuly)

Hokusy, pokusy – 15.30 – 17.00 hod., 2. – 5. tř., vedoucí M. Šnýdrová, Kč 600,- /rok (Zajímavé pokusy přírodovědné, fyzikální i chemické nejen pro budoucí vědce. Bádat budeme ve škole i v přírodě.)

Výtvarka – 14.00  – 15.30 hod., 3. – 9. tř., vedoucí D. Němcová, Kč 500,-/pololetí –

Jak na to v matematice – 14.00 – 16.00 hod., 9. tř., vedoucí B. Reinerová – přihlášky ve třídě

Jak na to v češtině – 14.00 – 16.00 hod., 9. tř, vedoucí B. Schottenová, přihlášky ve třídě

Flétna – soukromá škola, vedoucí M. Váňová, Kč 700,-/pololetí, rozdělení do skupin podle pokročilosti 12.00 – 14.30 hod.

Parkour – soukromá škola, Jiří Kornhäuser, P. Chudomel, první trénink 18. 9. 2018 od 18.00 hod., Kč 1900,-/pololetí – přihlášky a více na informací na stránkách www.conybigair.com, letáček pro rodiče

.

STŘEDA

Keramický kroužek – 15.00 – 17.00 hod., 2. – 9. tř., vedoucí J. Weinerová, Kč 500,-/rok (práce s keramickou hlínou a navíc další tradiční rukodělné činnosti)

Malý kuchtík II. – 15.30 – 17.00 hod, 2. – 5. tř., vedoucí E. Novotná, Kč 900,-/rok (slané i sladké vaření a pečení)

Sportovní hry – 15.30 – 16.45 hod., 1. – 2. tř., vedoucí L. Králová, Kč 300,./rok – VOLNÉ MÍSTO

Tančíme s radostí – 14.00 – 15.00 hod., 5. – 9. tř., vedoucí R. Macourková, Kč 300,-/rok

Veselá věda – soukromá škola, 14.00 – 15.00 hod., Kč 1200,-/pololetí, přihlášky na www.veselaveda.cz – PRO MALÝ ZÁJEM SE KROUŽEK NEBUDE KONAT

.

ČTVRTEK

Hokusy, pokusy – 15.30 – 17.00 hod., 2. – 5. tř., vedoucí M. Ratajová, Kč 600,-/rok

Šikulky III. – 15.30 – 17.00 hod., 1. – 4. třída, vedoucí M. Šnýdrová, Kč 600,- /rok 

Deskové hry – 13.30 – 14.30 hod., 1. – 5. tř., vedoucí J. Nešlehová, Kč 200,-/rok – PRO MALÝ ZÁJEM SE KROUŽEK NEBUDE KONAT

Divadelní kroužek – 14.00 -15.30 hod., 3. – 9. tř, vedoucí D. Němcová, Kč 500,-/pololetí

.

PÁTEK

Ruční práce – 13.00 – 14.30 hod., 2. – 9. třída, p. Štruncová, Kč 200,-/rok (drhání, paličkování, korálky…) – VOLNÁ MÍSTA