Registrace ke vzdělávání v ZŠ Veltrusy

Registrace ke vzdělávání v ZŠ Veltrusy

ve školním roce 2019 – 2020, pro 6. a 1. ročník

Vážení rodiče,

velmi nás těší Váš zájem o vzdělávání na naší škole. Kapacita školy je ale v současné době téměř naplněna, a proto Vás před zahájením správního řízení, na základě něhož mohou být do školy přijati noví žáci, žádáme o ZAREGISTROVÁNÍ.

Tento krok má vazbu na kapacitu školy a na uvolněná místa ve škole po uzavření přijímacích řízení na jiných typech škol, kam se stávající žáci naší školy hlásí.

Vyplňte, prosím, ŽÁDOST O REGISTRACI DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ. Žádost o registraci podepíší oba zákonní zástupci. Do 23. listopadu 2018 zašlete vyplněný a podepsaný formulář na adresu školy. Přijímány budou rovněž žádosti naskenované a zaslané na adresu: skola.veltrusy@seznam.cz .

Žádost o registraci bude sloužit POUZE ke zjištění zájmu o vzdělávání na naší škole pro příští školní rok a k předběžnému porovnání zájmu o školu s kapacitními možnostmi školy. Registrace neznamená přijetí – to probíhá ve správním řízení – viz dále. O zjištěných závěrech Vás budeme informovat.

Pokud Váš zájem o plnění povinné školní docházky v ZŠ Veltrusy od školního roku 2019/2020 bude trvat, podáte v dubnu 2019 /pro 1. ročník v rámci zápisu/ nebo k 1. 6. 2019 /pro 6. ročník/ ve správním řízení ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ pro školní rok 2019/2020 ve vazbě na § 36 školského zákona v souladu s § 45 správního řádu.

Za ZŠ Veltrusy

Mgr. Světlana Racková,  ředitelka školy

REGISTRACE do 1. tříd

REGISTRACE do 6. tříd