„Šablony II pro ZŠ Veltrusy“

Od ledna 2019 čerpá naše škola evropské dotace v rámci výzvy CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011781 Šablony II pro ZŠ Veltrusy.

V rámci tohoto projektu jsme si pro podporu vybrali personální šablony – finanční podporu pro poloviční úvazek speciálního pedagoga a pro poloviční úvazek školního psychologa. Dále využíváme podporu školního asistenta ve školní družině

Speciální pedagog se věnuje podpoře žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Současně ale věnuje čas i žákům, kteří potřebují individuální podporu, aby zvládli výukové problémy apod. Pozornost je rovněž věnována žákům prvního ročníku. Speciální pedagog jim pomáhá překonat přechod do školy a zdolat nástrahy prvních školních úkolů. 

Školní psycholog zajišťuje péči o žáky s osobními, školními i dalšími individuálními problémy. Dle potřeby se věnuje nejen dětem, ale pomáhá s řešením různých problémů také rodičům. Kromě toho se školní psycholog dlouhodobě věnuje práci se třídními kolektivy. 

Ve spolupráci s třídními učiteli jednotlivých tříd podporuje školní psycholog práci s třídními kolektivy, řešení třídních i individuálních problémů, zlepšování vztahů v rámci kolektivu třídy a nácvik spolupráce při řešení různých problémů a úkolů. 

Školní asistent podporuje práci vychovatelek ve školní družině v oddělení.

Díky využití „šablon“ se nám tak zachovat kontinuitu při práci školního psychologa a speciálního pedagoga a podpořit práci vychovatelek ve školní družině. 

Kromě personálních šablon jsme si na základě výstupů z dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu MAP OP VVV a na základě vlastních potřeb vybrali vzdělávací aktivity pro učitele i vychovatelky školní družiny a školního klubu. 

Celková suma čerpaná v rámci dotace dosahuje 1 833 216 Kč. Částka bude čerpána od ledna 2019 do prosince 2020 a v rozpočtu školy představuje výraznou podporu čerpaných finančních prostředků.