Těšíme se do školy – Můj patron

Školní rok 2017/2018

V letošním školním roce dělají žáci šestých tříd patrony 35 předškolákům. Seznámili se spolu v říjnu na společném setkání ve školce. V listopadu a prosinci potom patroni chodili do školky dětem číst před odpoledním odpočinkem. Poslední školní den před Vánoci proběhla ve školní tělocvičně besídka, kde si školní děti připravily pásmo hudebních, tanečních, recitačních a divadelních čísel. Předškoláci se nenechali zahanbit a na besídce také zazpívali a zatancovali.

Patroni byli pozváni do školky na program Jiřího Helekala, který proběhl na začátku ledna 2018 a kde si malé i velké děti společně zatancovali. Patroni byli velkými pomocníky a průvodci dětí na březnovém odpoledni pro předškoláky i při dubnovém zápisu do prvních tříd.

Do konce školního roku nás ještě čeká společná vycházka do parku a oběd ve školní jídelně, školní děti půjdou také pomáhat na dětský den organizovaný školkou. V září potom patroni odvedou malé školáčky do prvních  tříd.

Spolupráce – ZŠ, MŠ

………………………………………………………………………………………………………………………….

     Již čtvrtým rokem budeme ve spolupráci s MŠ Veltrusy realizovat společný projekt Můj Patron. Jedná se o spolupráci žáků a třídních učitelů 6. ročníku s předškolním oddělením mateřské školy. Každý předškolák získá mezi šesťáky svého „velkého“ kamaráda. Děti společně prožívají v průběhu celého roku mnoho akcí a malí předškoláci za pomoci svých velkých kamarádů dobře poznají školní prostředí. To významně přispěje ke klidnějšímu zářijovému nástupu dětí do první třídy. Projekt je velmi pozitivně hodnocen nejen z  pedagogického pohledu, ale zejména ho oceňují rodiče budoucích školáků.

Realizace projektu má většinou velmi příznivé dopady z pohledu prevence patologických jevů – děti se blíže poznají, velcí a starší se skamarádí s mladšími a menšími dětmi. Vzhledem k věku dětí může navázané kamarádství pokračovat i během školní docházky obou partnerů z každé dvojice. Jedná se vlastně o upravenou formu „vrstevnického“ vyučování. Současně s nově získaným kamarádstvím je projekt koncipován jako prevence případné šikany.

I když se v průběhu realizace společných aktivit objevují i problémy u některých věkově nesourodých dvojic, jednoznačně převažuje kladný výsledek projektu. Protože projekt již proběhl v předchozích třech letech, přibývají ve škole věkově nesourodé kamarádské dvojice, a to je určitě dobře.

Spolupráce ZŠ, MŠ

………………………………………………………………………………………………………………………….

I v letošním školním roce 2014-2015 probíhá projekt Patron – Těšíme se do školy, který je součástí spolupráce mezi Základní školou Veltrusy a Mateřskou školou Veltrusy.

Tento projekt má žákům mateřské školy usnadnit přestup na školu základní, má cíleně vést k prevenci sociálně patologických jevů a přispět ke zdárnému zahájení povinné školní docházky.

Společná setkávání žáků šestých tříd započala v měsíci září, kdy dobrovolníci z tohoto ročníku pomáhali na stanovištích v rámci zahradní seznamovací slavnosti, kterou MŠ Veltrusy pořádala.

Prvního října proběhla první společná vycházka šesťáků s předškoláky do areálu parku, během níž si každý šesťák vybral svého předškoláka, se kterým se bude během nejrůznějších aktivit seznamovat, a kterému bude od září následujícího školního roku velkým kamarádem a oporou.

Děti v průběhu letošního školního roku čeká celá řada aktivit a činností, mimo jiné pozvání do školky na vystoupení Jiřího Helekala, vánoční besídka pro předškoláky v režii šesťáků a předvánoční zájezd do svíčkárny Šestajovice.

JM

Vystoupení Jiřího Helekala

Vánoční besídka

 

——————————————————————————————————————-

Ve školním roce 2013/2014 čeká šesté třídy naší školy nově jedna příjemná povinnost.

V rámci projektu: TĚŠÍME SE DO ŠKOLY – MŮJ PATRON (spolupráce předškolních tříd MŠ a 6. tříd ZŠ – usnadnění vstupu dětí do 1. třídy ZŠ + prevence sociálně patologických jevů na 1. stupni ZŠ) se každé z dětí 6. třídy stane patronem jednoho z předškoláků – dětí z veltruské MŠ.

Čeká nás plno společných akcí, na které se těšíme.

V říjnu jsme se v MŠ zúčastnili první z nich. Byli jsme pozváni do mateřské školy na koncert Jiřího Helekala. Děti se poprvé setkaly se svými mladšími kamarády, společně si zasoutěžily, zazpívaly, zatančily.Fotografie z této akce je možné si prohlédnout na stránkách MŠ Veltrusy.

V průběhu listopadu budou děti ze 6. tříd dvakrát týdně docházet do mateřské školy a před spaním malým předškolákům předčítat pohádky.

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

VÁNOČNÍ BESÍDKA

     19. 12. 2013 se v tělocvičně naší školy konala vánoční besídka pro předškoláky z veltruské MŠ. V hodinovém programu se vystřídala většina žáků ze 6. tříd. Šesťáci ukázali, že umí nejen zpívat, hrát na housle, flétnu, kytaru, kouzlit, tančit, stepovat, obsluhovat zvukovou techniku, ale zahráli svým kamarádům z MŠ i pohádku o trpaslících. Úplně na závěr přišel Ježíšek a malé předškoláky obdaroval perníčky a sladkostmi. Děti společně nejen kouzlily, zpívaly, ale i tancovaly. Šesťáci se na vystoupení dlouho připravovali, proto jim za nadšení, spolehlivost a pěkně odvedenou práci patří pochvala a poděkování. Tímto programem ukázali, že umí nejen lumpačit, občas zapomínat úkoly nebo někdy i zlobit, ale že je každý v něčem moc šikovný. Věřím, že jsme předškoláčkům udělali radost a že jsme je potěšili. Poděkování patří také p. uč. Pavlíčkové a Váchové, které se na přípravě programu podílely.

Marie Řeháková, tř. učitelka 6. A

[nggallery id=2]