Projekt „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“

V červnu 2012 jsme podali u Státního fondu životního prostředí žádost o grant s názvem Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? Tento grant je zaměřený na podporu výjezdů dětí z prvního stupně do oblastí s čistým ovzduším. Aby bylo toto zajištěno, musí být výjezd realizován do vybraných oblastí s čistým ovzduším, musí se konat v časovém rozmezí listopad – duben a musí trvat minimálně 10 nocí, tedy celkem 11 dnů.

Náš návrh projektu byl vybrán k podpoře a realizaci. A takv březnu 2013 proběhl letošní turnus škol v přírodě, kterého se zúčastnili žáci druhého a pátého ročníku. Škola v přírodě proběhla v Nových Hutích na Šumavě. Děti strávily 10 dnů v krásné šumavské lokalitě, užily si čerstvý vzduch, ale také načerpaly řadu ekologických poznatků zaměřených na přírodní živly – vzduch, vodu, zemi.

Další turnus školy v přírodě pro letošní prvňáky a třeťáky se bude konat na jaře 2014 opět v Nových Hutích na Šumavě.

A jaká byla letošní škola v přírodě? Více se dozvíte z následujícího pohledu do programu školy v přírodě 2013 realizované v rámci grantu Kdepak ty ptáčku hnízdo máš

 

REALIZACE PROJEKTU:

Škola v přírodě Nové Hutě 2013:

2. ročníky

5. ročníky

 

Škola v přírodě Nové Hutě II. – bude realizována na jaře 2014:

2. ročníky

4. ročníky