Informace pro deváťáky

AKTUÁLNÍ INFORMACE pro rodiče žáků 9. tříd – přijímací řízení

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

.

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb.

.

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE 9. ROČNÍKŮ

SKUPINOVÉ PORADENTSTVÍ – naše škola pořádá výjezdy na Mělník na Úřad práce, kde probíhá skupinové poradenství k volbě povolání pro žáky 9. tříd, podrobné informace obdrží žáci od svých třídních učitelů.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Individuální konzultaci ohledně volby povolání a budoucího studia „Profi“ testování si můžete domluvit na Úřadu práce, kontaktní pracoviště Mělník.

Kontaktujte Mgr. Magdu Vondroušovou na tel.: 950 135 375 nebo e-mailem: magda.vondrousova@me.mpsv.cz

ATLASY ŠKOLSTVÍ – tištěný katalog středních škol v Středočeském kraji. Atlasy budou distribuovány kolem 20. října v počtu jeden atlas na žáka. Školy dostanou i Atlasy jiných krajů a Prahy, které budou dostupné v kabinetě výchovného poradce.

www.infoabsolvent.cz   –  nově upravené stránky, které kromě databáze škol obsahují i testy, informace o profesích, situaci na trhu práce – informace o nezaměstnanosti absolventů škol.

Na II. patře školy je k dispozici nástěnka s informačními materiály.

x

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉHO PORADCE pro volbu povolání

Bc. Miroslavy Poláškové jsou každou středu od 16.00 –  16.30  hod. (konzulaci si prosím předem domluvte)

x                                           

Zajímavé odkazy pro žáky devátých tříd:

www.gwo.cz
www.scio.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.ploteus.cz
www.flecr.cz – katalog SŠ