Spolek rodičů a přátel školy – SRPŠ

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

.

BEZVA DEN

Vážení rodiče, prarodiče, milí návštěvníci Bezva dne,

jménem dětí a učitelů veltruské školy Vám děkujeme za to, že jste přišli podpořit 13. Ročník Bezva dne. Věříme, že jste si užili příjemné odpoledne a že se Vám naše připravená vystoupení líbila. Současně Vám děkujeme, že jste podpořili naše snažení a finančně přispěli na pomoc Honzíkovi z Benešova. Díky Vaší štědré pomoci budeme moci ve čtvrtek 28. června 2018 předat jeho mamince celkem 25. 401 Kč. Tyto peníze rodina využije na podporu Honzíkových aktivit, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, ale pozitivně ovlivňují Honzíkův vývoj, pokroky a začlenění do kolektivu dětí.

Děkujeme všem za pomoc a těšíme na shledanou na 14. ročníku Bezva dne 2019.

.

VELIKONOČNÍ JARMARK

Děkujeme všem, kteří se zapojili do výroby velikonočních dekorací i prodeje. Letošní výtěžek 22 068,- bude předán SRPŠ a bude použitý se na nákup nových knih do školní knihovny. FOTO

.

ŠKOLNÍ PLES

V sobotu 20. ledna 2018 proběhl již 18. školní ples. Začátek plesu patřil několika vystoupení. Představila se nám děvčata, která jsou členkami Fit for you. Druhé vystoupení předvedl Sport team Vojkovice.

Přestože má školní ples dlouhou tradici, letošní ročník se do historie školních plesů zapíše nepříliš povzbudivým prvenstvím. Tím byl velmi malým počet návštěvníků, což byla velká škoda, neboť hudba hrála pěkně a kromě programu byla připravena i bohatá tombola.

I přes malou účast se podařilo získat pro školu finanční podporu ve výši 3.222 Kč.

Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou školní ples podpořili. Velké poděkování patří přímým účastníkům plesu a dále pak všem sponzorům.

Za SRPŠ a ZŠ Veltrusy

Pavlína Králová, předsedkyně SRPŠ

Mgr. Světlana Racková, ředitelka školy

SPONZOŘI PLESU

.

VÁNOČNÍ JARMARK

V úterý 5. 12. 2017 se v naší škole konal již tradiční Vánoční jarmark. Děkujeme všem za krásné vánoční dekorace, které jste vyráběli i vám, kteří jste si nakupovali. Poděkování patří i žákům 8. tříd za pomoc při prodeji.

Celkově jsme získali částku 25 350,- Kč. Peníze byly předány SRPŠ a budou použity na školné pro Alsenyho a nové knihy do školní knihovny.

.

Nemám obě ruce levé aneb Poklady ryzí jsou domečky hmyzí

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Veltrusy podal žádost o dotaci v rámci programu Naplňování Koncepce podpory mládeže ve Středočeském kraji v roce 2017.Projekt s názvem Nemám obě ruce levé aneb Poklady ryzí jsou domečky hmyzí je zaměřen na

a/ podporu rukodělných aktivit žáků

b/ podporu ekologického cítění a vnímání žáků

c/ podporu spolupráce školy s rodiči žáků

d/ podporu prohlubování rodinných vztahů

žádost o projekt byla schválena, i když Spolek rodičů a přátel školy nezískal finanční podporu v požadované výši. Finanční rozpočet projektu byl snížen všem žadatelům, a to z důvodu, aby mohlo být podpořeno co nejvíce žadatelů.

Realizace projektu započala po letních prázdninách přípravnou fází projektu, kdy v rámci výukových i zájmových aktivit byl žákům vysvětlen význam hmyzu a důležitost podpory životního prostředí přátelského k přírodě celkově. Žáci pod vedením učitelů přírodopisu a praktických činností a vedoucího přírodovědného kroužku pracovali na přípravě plánů a materiálu na výrobu hmyzích hotelů.

Výroba hmyzích hotelů z větší části proběhla v rámci pravidelného Podzimního setkání žáků, učitelů a rodičů veltruské školy, kdy žáci s rodiči za podpory pedagogů školy vyrobili základy pro 4 kusy hmyzích hotelů.

V další etapě /říjen – listopad/ byly tyto 4 základní kusy hotelů po dvou spojeny do většího celku, pro které se našla vhodná místa na školním pozemku.

Poslední část projektu má dlouhodobý charakter, který časově přesáhne dobu trvání projektu. Jedná se o péči o funkčnost hmyzích hotelů, pozorování života hmyzu a do budoucna i o případné nutné opravy hmyzích hotelů.

Celý projekt je zaměřen na podporu ekologického cítění žáků. Hmyzí hotely jsou umístěny na školním pozemku a žáci mohou z jejich pozorování těžit nejen během výuky, ale i v aktivitách zájmových, družinových nebo v aktivitách školního klubu.

Hmyzí domky

 

 

 

 

Fotografie Podzimní setkání (SKOLA,skola)

.

.

.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

V průběhu školního roku 2015 – 2016 se Sdružení rodičů a přátel školy na základě legislativních změn přeměnilo na Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Veltrusy /IČO 047 26 171/.

Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění zákonných zástupců žáků. Ve škole dále působí výbor SRPŠ složený ze zástupců jednotlivých tříd v rámci celé školy. Zájemci o pomoc při organizaci činnosti SRPŠ jsou vítáni – bližší informace o činnosti SRPŠ získáte od třídních učitelů svých dětí nebo u vedení školy.

.

BEZVA DEN – letos jsme výtěžek z Bezva dne ve výši téměř 24 466 Kč věnovali Hynkovi ze Slaného, který ochrnul poté, co se topil v bazénu. Peníze rodiče využijí na uhrazení léčebného hyporehabilitačního pobytu na Vysočině − http://www.konto-hynek.cz/aktualne. V červnu se našeho školního vyhodnocení zúčastnil i Hynek se svou maminkou, a tak jsme jim osobně mohli předat peníze, které jsme pro Hynka vybrali na naší charitativní akci.

.

Velikonoční jarmark – celkový výtěžek  je 17 684,- ,- Kč, částka byla předána SRPŠ a bude použita na vylepšení prostorů školy, školní družiny a školního hřiště.  Zároveň jsme prodávali charitativní předměty. Nadaci Fond Sidus jsme poslali 1 750,- Kč, Život dětem  1 318,-  Kč.

.

Školní ples

Dne 21. 1. 2017 se konal již 17. ročník. Výtěžek 7 560,-  Kč byl předán SRPŠ, jehož členky zajišťují hlavní organizaci plesu.

Děkujeme všem rodičům, učitelům  a žákům, kteří se podíleli na organizaci plesu nebo přispěli dárky do tomboly.

Vánoční jarmark – výtěžek 26 906,- byl předán SRPŠ (7 500,- Kč školné pro Alsenyho, počítačová učebna)

.

Vedení školy, učitelský sbor, SRPŠ a všichni žáci mnohokrát děkují všem sponzorům za jejich finanční a materiální pomoc v roce 2016

.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Stanovy SRPŠ

BEZVA DEN

V sobotu 18. června 2016 proběhla naše každoročně největší školní akce, která má nejen charakter školní akademie, ale navíc je také akcí charitativní. Letos jsme naším programem podpořili Centrum Paraple, které pomáhá vozíčkářům nalézt cestu dál. Díky účasti řady rodičů i veltruských občanů se nám podařilo pro Centrum Paraple vybrat téměř 24 000 Kč. Peníze jsme ještě během programu předali p. Vydrželové, která se jako zástupkyně Centra Paraple osobně programu zúčastnila. Více informací se můžete dočíst na:  http://www.paraple.cz/news/510/398/Bezva-den-byl-opravdu-bezva.htm/

.

ŠKOLNÍ PLES

V sobotu 23. ledna 2016 se díky několika „skalním“ organizátorkám uskutečnil již 16. školní ples. Ples se tradičně konal v sále restaurace Na Závisti, již po několikáté jsme si mohli zatančit za doprovodu skupiny Akce Velvary. Děkujeme za podporu. Výtěžek z plesu ve výši 11 027,- přispěje k lepšímu vybavení školy. Děkujeme.

.

Velikonoční jarmark 22. 3. 2016

celkový výběžek  je 14 161,- Kč a částka bude použita na vylepšení prostorů školy, školní družiny a školního hřiště.  Zároveň jsme prodávali charitativní předměty. Nadaci CPK Chrpa bylo odesláno 700,- Kč, Život dětem  641,- Kč.

Děkujeme 🙂

Vedení školy, učitelský sbor, SRPŠ a všichni žáci mnohokrát děkují všem sponzorům za jejich finanční a materiální pomoc v roce 2015

.

.Vánoční jarmark 2015

V letošním roce byl výtěžek 26 178,- (použijeme na školné pro Alsenyho, vylepšení prostorů školy). Děkujeme všem rodičům, žákům i učitelům.

.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

BEZVA DEN – 20. 6. 2015                                                                                           Děkujeme všem, kteří podpořili dobrou věc a věnovali finanční dar na podporu Karolínky z Neratovic. Věříme, že peníze zaslané její rodině prostřednictvím nadace Dobrý anděl přispějí alespoň trochu ke Karolínčinu uzdravení, nebo alespoň ke zpříjemnění jejího života. Celkem jsme Karolínce zaslali částku 23.920 Kč. DĚKUJEME.

.

Velikonoční jarmark – celkový výběžek  je 13 782,- Kč a částka bude použita na vylepšení prostorů školy, školní družiny a školního hřiště.  Zároveň jsme prodávali charitativní předměty. Nadaci CPK Chrpa bylo odesláno 300,- Kč, Život dětem  1477,- Kč a Fond Sidus  2 866,- Kč.

Školní ples – výtěžek 7 528,- Kč.

Výtěžek z vánočního jarmarku činil 23 205,- Kč. Částka bude použita na školné pro Alsenyho a na vybavení školní družiny a školy.

.

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Bezva den pro Leušku z Třebíče, která trpí vrozenou vývojovou vadou lymfatických a krevních cév – 14. 6. 2014. Celkový výtěžek z letošního Bezva dne činí 27 542 Kč. Leušce zašleme 14 000 Kč a na školní vybavení nám zůstane 13 542 Kč. (65. výročí školy).

Valentýnský jarmark, který se v naší škole  konal dne 14. 2. 2014 si vzali pod záštitu žáci šestých ročníků. Celková částka 12 414,- byla předána SRPŠ a bude použita na nákup nových běžeckých lyží. Ty žáci školy využijí na lyžařském výcviku (plakátek Láska prochází žaludkem).

Ples SRPŠ

Vedení školy, učitelský sbor, SRPŠ a všichni žáci

mnohokrát děkují všem sponzorům za jejich finanční a materiální pomoc v roce 2013
.
Vánoční jarmark 10. 12. 2013
V letošním roce se nám podařilo získat částku 22 091,- Kč. Během jarmarku jsme prodávali i předměty tří nadací. Na nadaci Život dětem bylo odesláno 825,- Kč, nadaci CPK Chrpa 500,- Kč a Fondu Sidus 495,- Kč. SRPŠ bylo předáno 20 271,- Kč (7 500,- Kč bude použito na školné pro Alsenyho), zbylé peníze budou využity na vylepšení prostoru školního hřiště – „hrací kout“ s prolézačkami.