Rada školy

RADA  ŠKOLY Od 1. 1. 2006 byla na základě zákona č. 561/2004 Sb. zřízena Rada školy složená ze zástupců rodičů, zřizovatele a pedagogů školy. Rada školy je devítičlenná. Činnost Rady školy je realizována na základě § 168 zákona.

ČLENOVÉ  RADY  ŠKOLY:

Zástupci rodičů: Pavla Bolmhagen, Irena Částková,  Lukáš Šlehofer

Zástupci zřizovatele: Ing. Jaroslav Morávek, Mgr. Filip Volák,  Ing. et Mgr. Martin Ponert

Zástupci pedagogického sboru: Ing. Kamila Hlaváčková PhD,  Mgr. Marie Kružicová – předsedkyně Rady školy, Magda Šnýdrová

.

VOLBY NOVÝCH ČLENŮ RADY ŠKOLY – ZÁSTUPCŮ RODIČŮ – červen 2019

Vzhledem ke konci 3letého volebního období zástupců rodičů proběhly v červnu 2019 nové volby členů Rady školy.

Navržení kandidáti:

  1. Irena Částková – matka žáka z 5. ročníku
  2. Pavla Bolmhagen – matka dětí ze 7., 5. a 1. ročníku
  3. Katarína Nováková – matka žákyně z 1. ročníku
  4. Radomír Dvořák – otec dětí z 5. a 3. ročníku
  5. Kristýna Hančová – matka dětí z 8. ročníku /+ budoucího 6. ročníku/

Na základě voleb rodičů byli novými členy Rady školy zvoleni

Pavla Bolmhagen, p. Irena Částková a p. Radomír Dvořák.

.

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY ČLENŮ RADY ŠKOLY – ZÁSTUPCŮ RODIČŮ – září 2019

Vzhledem k odstoupení p. Radomíra Dvořáka, jehož děti ukončily docházku ve škole, proběhly v září 2019 doplňující volby člena Rady školy.

Navržení kandidáti:

  1. Petra Vasovčáková – matka žáka z 5. ročníku
  2. Eva Nykodymová – matka žákyň z 1. ročníku
  3. Katarína Nováková – matka žákyně z 2. ročníku
  4. Kristýna Hančová – matka žákyně z 9. ročníku
  5. Lukáš Šlehofer – otec žákyně z 1. ročníku

Na základě voleb rodičů byl novým členem Rady školy zvolen p. Lukáš Šlehofer.