Rada školy

RADA  ŠKOLY Od 1. 1. 2006 byla na základě zákona č. 561/2004 Sb. zřízena Rada školy složená ze zástupců rodičů, zřizovatele a pedagogů školy. Rada školy je devítičlenná. Činnost Rady školy je realizována na základě § 168 zákona.

ČLENOVÉ  RADY  ŠKOLY:

Zástupci rodičů: Irena Částková,  PhDr. Radomír Dvořák , Bc. Jana Pokorná (předsedkyně Rady školy)

Zástupci zřizovatele: Ing. Jaroslav Morávek, Mgr. Filip Volák,  Ing. et Mgr. Martin Ponert

Zástupci pedagogického sboru: Ing. Kamila Hlaváčková PhD,  Mgr. Marie Kružicová, Magda Šnýdrová

 

.

DOPLŇUJÍCÍ VOLBA NOVÉHO ČLENA RADY ŠKOLY – červen 2017

Volba do Rady školy za odstupující členku Rady školy Ing. Hanu Langerovou.

Navržení kandidáti:

MUDr. Eva Málková – matka žáků z 8. a 6. ročníku

PhDr. Radomír Dvořák – otec žáků ze 3. a 1. ročníku

Na základě voleb rodičů byl novým členem Rady školy zvolen PhDr. Radomír Dvořák.